Karta první pomoci

Karta první pomoci v PDF: ZDE

KRVÁCENÍ
Stlač místo nad ránou nebo v ráně, postiženého polož a poraněnou končetinu zvedni nad úroveň srdce. Přilož sterilní obvaz. Neodstraňuj větší tělesa z rány. Pokud obvaz prosakuje, přidej další vrstvu (obvaz nesundávej).

BEZVĚDOMÍ
Zkontroluj dýchací a oběhové funkce. Ulož postiženého do stabilizované polohy. Při zástavě dýchání a krevního oběhu zahaj nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání z úst do úst. Proveď dva úvodní vdechy a zkontroluj pohyby hrudníku. Navaž nepřímou srdeční masáží, udržuj poměr frekvence stlačení a vdechů 30 : 2.

ŠOK
Udržuj slovní kontakt s postiženým, zabraň ztrátám krve, zajisti teplo, nepodávej tekutiny ani léky. Postiženého ulož do protišokové polohy na zádech, dolní končetiny jsou zdvižené nad podložku o cca 40 cm.

PORANĚNÍ PÁTEŘE
S postiženým, pokud to není nezbytné, nehýbej. Zkontroluj dýchací a oběhové funkce. Při zástavě dýchání a krevního oběhu zahaj nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání z úst do úst.

PORANĚNÍ BŘICHA
Zranění zakryj sterilním obvazem. Neodstraňuj tělesa z rány. Nepodávej tekutiny ! Pokračuj jako při postupu „ŠOK“.

PORANĚNÍ HLAVY
S hlavou postiženého nehýbej. Při krvácení z nosu postiženého posaď a mírně předkloň. Při krvácení z ucha ulož postiženého do polosedu s hlavou nakloněnou na poraněnou stranu, aby krev mohla volně vytékat z ucha.

ZLOMENINY
Se zlomenou končetinou nehýbej, ani ji nenapravuj ! Zlomené kosti znehybni dlahami (kloub nad a pod zlomeninou). Otevřenou zlomeninu zakryj sterilním obvazem.

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
Vypni elektrický proud nebo jiným bezpečným způsobem přeruš kontakt postiženého s elektrickým proudem! Při ztrátě vědomí postiženého pokračuj jako při postupu „BEZVĚDOMÍ“.

POPÁLENINY
Zastav působení tepla. Ochlazuj popálené místo studenou vodou po dobu nejméně 10 minut. Popálené místo sterilně překryj, puchýře nepropichuj, přiškvařené látky nestrhávej. Pokračuj jako při postupu „ŠOK“.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla