Přehled ohrožujících objektů na správním území v působnosti obce s rozšířenou působností – Nymburk

(podklad z havarijního plánu kraje)
p.č. obec objekt
1. Nymburk Zimní stadion, U Stadionu 12
látka: amoniak množství: 1 t
zóna ohrožení: 20 m
p.č. obec objekt
2. Nymburk Pivovar a.s., Pražská 581/22
látka: amoniak množství: 2 t
zóna ohrožení: 30 m
p.č. obec objekt
3. Nymburk ZZN Polabí a.s. sklad ACHP, Pražská 2214
látka: pesticidy množství: 2000 t
zóna ohrožení: uvnitř objektu
p.č. obec objekt
4. Nymburk Donauchem s.r.o., Za Žoskou 377
látka: chem. látky a přípr. množství: 1350 t
zóna ohrožení: uvnitř objektu
p.č. obec objekt
5. Křinec ZZN Polabí a.s., Vestecká 296
látka: agrochemikálie množství: 150 t
zóna ohrožení: uvnitř objektu

Povodně

řeky – Labe, Mrlina, Vlkava, Šembera
záplavové území – informace na MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí, tel. 325501401-2
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla