Orgány krizového řízení

 • Starosta obce s rozšířenou působností
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Nymburk
- poradní orgán zřizovatele pro přípravu na krizové situace

Předseda bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
- starosta obce s rozšířenou působností , který jmenuje členy bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností

Na jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, na jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a připravenosti na krizové situace

Složení Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Nymburk

Předseda Ing. Tomáš Mach, Ph. D. starosta města
Tajemník Olga Šimáková referent krizového řízení
Člen Mgr. Bořek Černý místostarosta města
Člen Mgr. Aleš Růžička tajemník MěÚ
Člen npor.Bc. Martin Král vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Nymburk
Člen plk. Ing. Luděk Turek ředitel územního odboru Nymburk HZS kraje
Člen Petr Knytl velitel JSDH Nymburk
Člen MUDr. Petr Pěnička primář ZZS Nymburk
Krizový štáb obce s rozšířenou působností Nymburk
- pracovní orgán zřizovatele pro řešení krizových situací

Předseda krizového štábu obce s rozšířenou působností
- starosta obce s rozšířenou působností, který jmenuje členy krizového štábu obce s rozšířenou působností

Krizový štáb obce s rozšířenou působností (ORP) tvoří:
 • Bezpečnostní rada ORP
 • Tajemník krizového štábu ORP
 • Stálá pracovní skupina (STANO) krizového štábu ORP, která je složena z odborných skupin pro ření jednotlivých krizových situací

Krizový štáb obce s rozšířenou působností
- projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností

Krizový štáb obce s rozšířenou působností
- svolává starosta obce s rozšířenou působností v případě, že
 1. je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,
 2. je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,
 3. jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 4. je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 5. jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo
 6. je tento postup nezbytný pro řešení mimořádných událostí a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenu a) až e).

Hlavní pracoviště krizového štábu a stálé pracovní skupiny krizového štábu
- zasedací místnost č. 214 Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163

Záložní pracoviště krizového štábu a stálé pracovní skupiny krizového štábu
- zasedací místnost ÚO HZS Nymburk, Tyršova 11

Složení Krizového štábu obce s rozšířenou působností Nymburk

Odborná skupina součinnosti a komunikace
Vedoucí Bc. Josef Hájek Městský úřad Nymburk
Odborná skupina součinnosti a komunikace
Člen Mgr. Petr Černohous Městský úřad Nymburk
Odborná skupina týlového zabezpečení
Vedoucí Vlasta Strnadová Městský úřad Nymburk
Člen Ing. Eva Rusová Městský úřad Nymburk
Člen Mgr. Markéta Tomčíková Městský úřad Nymburk
Člen Bc. Dana Štěpánková Městský úřad Nymburk
Odborná skupina analýzy situace a plánování
Vedoucí npor.Bc. Petr Slavětínský Obvodní oddělení Policie ČR Nymburk
Člen Martin Rajl Městská policie Nymburk
Odborná skupina nasazení sil a prostředků
Vedoucí Ing. Martin Netolický Technické služby města Nymburk
Člen Ing. Jiří Konhefr Městský úřad Nymburk
Odborná skupina ochrany obyvatelstva
Vedoucí Zdeněk Vocásek Prométheus Nymburk, s.r.o., Nymburk
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla