Majetková trestná činnost páchaná na seniorech

Majetkové trestné činnosti páchané na seniorech se dopouští jednotlivci i organizované skupiny. Přestože tato trestná činnost patří již mnoho let k prioritám Policie ČR a je jí věnována zvýšená pozornost, k výraznému poklesu nedochází.

Pachatelé si počínají velmi sofistikovaně, v některých případech trestnou činnost páchají současně i ve více krajích. Dokáží se velmi rychle přizpůsobit dané situaci, svým přesvědčivým vystupováním si snadno získávají důvěru seniorů, kteří je následně v nemalém množství případů pozvou do svého bytu, kde dochází k páchání trestné činnosti.

V posledním období je nejvyšší počet případů zaznamenán třemi způsoby:

  1. Pachatel předstírá, že je vnuk, vnučka, syn, synovec apod. Pachatelé si často pomocí veřejných telefonních seznamů a dalších informačních zdrojů tipují své objeti z řad seniorů a to zejména dle jejich křestního jména (Božena, Ludmila, Marie, atd…) přičemž předpokládají, že se jedná o přestárlé osoby. Následně jeden z pachatelů kontaktuje seniora na jeho pevnou telefonní linku a při rozhovoru předstírá, že je jeho příbuzným. Pod záminkou zakoupení vozidla, dárku či poskytnutí půjčky požádá o finanční hotovost, s tím, že ji přijde vyzvednout známý, spolupracovník, nebo kamarád. Jako důvod uvádí, že nemůže odejít ze zaměstnání, že je v nemocnici, že čeká na odtah vozidla apod. Tuto veškerou činnost domlouvá telefonicky s tím, že k předání hotovosti dojde na ulici před domem, nebo před bytem mezi dveřmi poškozených. Osoba, která se dostaví k přebrání dohodnuté finanční částky, se často představí předem domluveným jménem. Není výjimkou, že senior doma nedisponuje v hotovosti požadovanou částkou, ale ochotně ji vyzvedne v bance. Pachatelé při páchání této trestné činnosti používají mobilní telefony s předplacenými SIM kartami českých i zahraničních operátorů. Používají různé duhy maskování a půjčují si vozidla s autopůjčoven.

  2. Pachatel žádá seniory o možnost napsání vzkazu pro souseda z vyššího či nižšího patra, který mu chce dát do schránky Pachatel osloví seniory před domem nebo jejich bytem, s tím, že soused z vyššího nebo nižšího patra není doma a potřebuje pro něho napsat vzkaz, který mu chce dát do schránky. Takto je pozván do bytu a za sebou ponechává otevřené vchodové dveře do bytu. V bytě pak požádá o napsání vzkazu seniorem, který diktuje. Někdy odpoutá pozornost seniora tím, že požádá o sklenici vody. Po jeho odchodu poškození senioři zjišťují, že jim byla odcizena finanční hotovost, kterou měli v bytě uschovanou.

  3. Pachatel osloví seniory na ulici, kde jim tvrdí, že jim posílají „příbuzní“ masné výrobky tzv. zabijačku V tomto případě pachatel na ulici osloví vytipovaného seniora s tvrzením, že jej posílá jeho příbuzný. Následně seniorovi předává od „příbuzných“ např. kytici řezaných květin s navazujícím tvrzením, že mu zároveň přivezl od rodiny tzv. zabijačku. Když je poté pachatel pozván do bytu seniora, žádá pachatel o rozměnění bankovky, aby lokalizoval místo uschovaných úspor. Poté odláká seniora a odcizí jeho finanční hotovost.

Další informace k prevenci kriminality
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla