Fokus Mladá Boleslav – středisko Nymburk,
sdružení pro péči o duševně nemocné

Cílová skupina:
Osoby starší 18 let s vážným duševním onemocněním, především psychotickým.

Poskytované služby:
Komplexní sociální rehabilitace a opětovné začlenění osob s duševním onemocněním do života. Služby jsou poskytovány na okrese Nymburk a jsou bezplatné. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, jejich nezávislosti a zároveň snížení potřeby hospitalizace.

 • Terénní tým:
  Zajišťuje vstup klientů do ostatních služeb, cílem služby je posílení samostatnosti klienta. Služba poskytuje podporu při řešení osobních problémů, zprostředkovává odbornou lékařskou péči i další sociální a zdravotní služby. Terénní tým navštěvuje klienta v domácím prostředí, poskytuje poradenství v oblasti sociálních dávek, invalidních důchodů a dluhové problematiky, poskytuje podporu v bydlení a při hledání zaměstnání, zajišťuje doprovody k lékaři, na úřady a do psychiatrických nemocnic
 • Centrum sociální rehabilitace:
  Je prostorem pro setkávání a místem pro navazování nových kontaktů. Pomoc klientům je zde zaměřena na získávání sebejistoty, zdokonalování se v sociálních a pracovních dovednostech a na využití volného času.
 • Sociálně terapeutická dílna:
  Sociální rehabilitace je zde zaměřena na pracovní aktivitu v chráněných podmínkách, výše pracovního úvazku klientů je individuální a je ošetřena pracovní smlouvou v maximální délce 3 roky. Provoz je složen z výrobní a potravinářské dílny. Ta zároveň dodává výrobky do Kavárny Podschody ve vestibulu Střední zdravotnické školy v Nymburce, kterou i provozuje.
 • Tréninková kavárna Strejda Burger:
  V rámci chráněného zaměstnávání poskytuje klientům obnovení i nácvik pracovních a sociálních dovedností v prostředí otevřeném veřejnosti. Pracovní zátěž se již přibližuje podmínkám volného trhu práce.
 • Chráněné bydlení:
  Poskytuje služby duševně nemocným, kteří byli hospitalizovaní dlouhodobě v psychiatrické nemocnici a během hospitalizace ztratili dovednosti k samostatnému bydlení nebo klientům, kteří již nejsou schopni v důsledku své nemoci žít samostatně.

webová stránka:www.fokus-mb.cz
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla