Laxus, o.s.

Cílová skupina:
Uživatelé drog a jejich blízcí

Poskytované služby:
Centrum adiktologických služeb je víceúčelová lokální agentura, jejímž specifikem je kumulace obecně oddělovaných typů služeb v malém regionu. Služby jsou poskytovány bezplatně.
  • K-CENTRUM NYMBURK:
    K-centrum Nymburk je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům centra vést a  rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví. Služby jsou poskytovány ambulantní (Nymburk) a terénní formou (výjezdy do Poděbrad, Sadské, Milovic a Lysé na Labem).
  • ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:
    Poradenství pro rodiny s dětmi, které experimentují nebo úžívají drogy. Tato práce směřuje např. ke zklidnění rodinného prostředí a následnůmu ukončení experimentu s drogou, motivaci k léčbě, stanovení základních komunikačních a funkčních pravidel, příprava rodiny na situaci, kdy je klient v léčbě nebo se z ní vrací apod. Poskytování orientačních testů na přítomnost návykových látek v moči jako kontrolní součást procesů v práci s rodinami ohroženými užíváním drog. Pracovníci centra mohou také rodinám poskytnout specifické a jasně strukturované poradenství, během něhož nejen vedou klienty ke splnění požadavků potřebných k nástupu do léčby, ale také pracují na udržení motivace uživatele drog k léčbě.

webová stránka:www.laxus.cz
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla