Probační a mediační služba ČR, středisko Nymburk

Probační a mediační služba ČR usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s  důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Cíle činnosti probační a mediační služby

Integrace pachatele
Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění, seberealizaci.

Participace poškozeného
Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.

Ochrana společnosti
Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

Porada pomoci obětem trestných činů a to v rámci projektu „Proč zrovna já“
Stali jste se obětí trestného činu a potřebujete poradit? U Probační a mediační služby můžete využít kvalifikované pomoci v poradně pro oběti trestních činů, která vznikla v rámci projektu „Proč zrovna já?“ Poradci vám zdarma pomůžou orientovat se v trestním řízení, sepsat odvolání, poradit s uplatněním nároku na náhradu škody nebo pomohou vyřešit vše mimosoudní cestou. Nemusíte zde ale žádat radu jen v oblasti právní. V poradně dokáží obětem poskytnout pomocnou ruku a usnadnit proces vyrovnání se s psychickou újmou, pocity bezmoci, vzteku nebo strachu.

Adresa:
Probační a mediační služba Nymburk
Boleslavská 139/12
288 20 Nymburk
ID datové schránky: 9r7gm44
Zaměstnanci:
JEŽEK Jiří Mgr.
Vedoucí střediska
Email: jjezek@pms.justice.cz
Tel: 737 247 470
NOVOTNÁ Karin Mgr.
Pracovník střediska
Email: knovotna@pms.justice.cz
Tel: 778 521 812
KULÍKOVÁ Veronika Mgr.
Pracovník střediska
Email: vkulikova@pms.justice.cz
Tel: 733 788 936
MAŠÍN Jiří
Pracovník střediska
Email: jmasin@pms.justice.cz
Tel: 734 362 954
Poradna pro oběti trestných činů – projekt Proč zrovna já? II
Mgr. Věra Čápová
tel. 727 873 139e-mail: capova.pms@gmail.com
Poradenské hodiny bez nutnosti předchozího objednání:
Úterý10 – 13 hod.
Pátek10 – 13 hod.
Více o projektu zde:https://www.pmscr.cz/proc-zrovna-ja-II/
Webová stránka:www.pmscr.cz

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla