Respondeo, o. s.

1. Intervenční centrum

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí, které se nachází převážně na území Středočeského kraje, zejm. v jeho východní a severovýchodní části (tj. území okresů Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ, Nymburk, Kolín a Kutná Hora).
Služba je poskytována osobám ve věku od 16 let, horní hranice věku není nikterak omezena.

Specifika cílové skupiny:
Ohrožené osoby mohou být:
  • osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané na základě vydání policejního záznamu o vykázání,
  • osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum,
  • osoby ohrožené domácím násilím, které intervenční centrum kontaktuje bezprostředně poté, co se o ohrožení osoby násilným chováním dozví (např. od orgánů Policie ČR, orgánů sociálně právní ochrany dětí aj.),
  • oběti domácího násilí,
  • svědci domácího násilí,
  • osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním ze strany bývalého partnera, případně blízkých osob, které s osobou ohroženou dříve sdílely společnou domácnost, případně byly v intimním vztahu,
  • osoby hledající informace o domácím násilí.

2. Centrum pro pomoc obětem

Cílová skupina:
Oběti trestných činů

Popis služby:
Základní sociální a odborné sociální poradenství, právní poradenství, psychosociální pomoc, pomoc při sestavování dokumentů, návrhů a podání, doprovod na jednání, vyjednávání s dalšími stranami, zprostředkování kontaktů na organizace návazné péče dle potřeby uživatelů služby (poradenské, právní, zdravotní nebo psychologické povahy).

webová stránka:www.respondeo.cz
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla