Respondeo, o. s.

Intervenční centrum

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí, které se nachází převážně na území Středočeského kraje, zejm. v jeho východní a severovýchodní části (tj. území okresů Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ, Nymburk, Kolín a Kutná Hora).
Služba je poskytována osobám ve věku od 16 let, horní hranice věku není nikterak omezena.

Specifika cílové skupiny:
Ohrožené osoby mohou být:
 • osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané na základě vydání policejního záznamu o vykázání,
 • osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum,
 • osoby ohrožené domácím násilím, které intervenční centrum kontaktuje bezprostředně poté, co se o ohrožení osoby násilným chováním dozví (např. od orgánů Policie ČR, orgánů sociálně právní ochrany dětí aj.),
 • oběti domácího násilí,
 • svědci domácího násilí,
 • osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním ze strany bývalého partnera, případně blízkých osob, které s osobou ohroženou dříve sdílely společnou domácnost, případně byly v intimním vztahu,
 • osoby hledající informace o domácím násilí.

Občanská poradna

Občanská poradna pomáhá lidem v těžké životní situaci, se kterou si nevědí sami rady. Nabízí bezplatnou a diskrétní podporu, informace, rady a praktickou pomoc.
 • Poradenství – orientace v situaci, společné hledání řešení či postupu, upozornění na rizika
 • Poskytování právních informací či vysvětlení právní úpravy
 • Pomoc se sepsáním listin, vyplněním formulářů
 • Předání vzorů a formulářů
 • Vysvětlení obsahu dokumentů či smluv
 • Poskytnutí kontaktů na další služby či organizace
 • Podpora při jednání s věřiteli či úřady

Občanské poradny můžete využít, když řešíte např. následující oblasti:
majetkoprávní vztahy, dluhy a exekuce, rodinné právo (rozvody, výživné), bydlení, pracovněprávní vztahy, sociální dávky, ochrana spotřebitele – odstoupení od smlouvy, reklamace, prodej použitého zboží, prodej mimo prostory obvyklé k podnikání

Pomoc rodinám s dětmi

Podpora rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace, jsou v agendě Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a bydlí v obcích s rozšířenou působností (ORP) Nymburk, Poděbrady a Mladá Boleslav.
Pomoc a podpora je vždy bezplatná, realizuje ji tým Respondea, z. s. v úzké spolupráci s příslušnými rodinami a OSPODy. Služba je poskytována převážně terénní formou, konzultace jsou možné po telefonické domluvě také v prostoru Respondea, z. s.

Služba pro oběti trestných činů

pomoc obětem trestných činů s orientací v trestním řízení, vysvětlením jejich práv a povinností, psychická podpora a pomoc s praktickými kroky

webová stránka:www.respondeo.cz
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla