Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nymburk

Sociální kurátor

  • zajišťuje péči o občany propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, občany proti nimž je vedeno trestní stíhání, občany se závislostí na alkoholu nebo jiných toxických látkách, občany žijící nedůstojným způsobem života, atd.
  • pracuje s osobami ohroženými sociálním vyloučením a osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností

Kurátor pro děti a mládež

  • pečuje o děti vyžadující zvýšenou pozornost
  • navrhuje preventivní opatření k zamezení vzniku sociálně-patologických jevů
  • účastní se na přestupkovém řízení a trestním řízení vedenému proti mladistvému
  • navštěvuje děti s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, zároveň navštěvuje rodiče těchto dětí
  • pomáhá dětem propuštěným z ústavní či ochranné výchovy a zajišťuje pomoc při jejich opětovném začlenění do rodinného a sociálního prostředí

Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8:00 - 17:00, Čtvrtek: 12:00 - 16:00

Adresa:U Staré sladovny 165, 288 02 Nymburk
Email:zuzana.vozenilkova@meu-nbk.cz

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla