Ukliďme Nymburk

Město bez odpadků na zemi, kolem košů a v přírodě by mělo být cílem nejen radních a technických služeb, ale každého občana Nymburka. Jde o každodenní přístup k čistotě kolem svého domu, zahrady, při pohybu v ulicích. Třicítka Nymburáků spolu se starostou Nymburka se 18. dubna 2015 zapojila do akce Ukliďme Česko. Tito dobrovolníci vysbírali odpadky z obou břehů Labe a okolí cyklostezky podél Labe mezi Nymburkem a Poděbrady. Výsledkem bylo šedesát plných pytlů odpadu a inspirace k opakování podobných akcí, které jsou bohužel potřeba.

„Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby se takováto akce vůbec nemusela konat. Jsem velmi překvapen, kolik odpadu a jakého odpadu jsme na obou březích Labe našli. Dokud si lidé neuvědomí, kam odpadky patří, budeme muset podobné akce opakovat. Po dohodě s organizátory této akce uskutečníme další úklid přímo v Nymburce. Doufám, že se zapojí většina Nymburáků, děláme to přeci pro sebe,“ řekl po úklidu starosta Ing. Tomáš Mach. O dalších podobných akcích a celkové koncepci úklidu v Nymburce budeme informovat na této stránce.

K pořádku ve městě přispívají Setkání radních s občany v ulicích Nymburka, která se konají jednou měsíčně a radní s občany řeší přímo na místě jejich problémy, připomínky nebo zlepšováky. "Snažíme se být občanům nápomocni a vycházet jim vstříc při řešení různých záležitostí v místě jejich bydliště. Vždy jim při našich setkáních připomínám, že příjemné prostředí pro život spoluvytváří i oni a každý z nás by měl začít sám u sebe," sdělil starosta Ing. Tomáš Mach
Překladač:

fcb-logo

Tísňová čísla