Nymburk je již necelé dva roky Lepším místem

Nymburk se před dvěma lety připojil k desítkám měst, které se rozhodly používat k otevřené komunikaci s občany Lepší místo, webovou a mobilní aplikaci sloužící ke zlepšování veřejného prostoru. Jaké výhody to město přináší?
Občané Nymburka naleznou aplikaci Lepšího místa na webu www.lepsimisto.cz nebo si ji mohou stáhnout do svého chytrého telefonu jako jednoduchou aplikaci. Oboje slouží k rychlému hlášení nedostatků veřejného prostoru těm nejkompetentnějším osobám a co možná nejrychlejšímu řešení. Nejčastěji se jedná o záležitosti typu rozbitého odpadkového koše, povalené dopravní značky, dlouho ignorovaného nepořádku či poškozené a nefunkční lavičky, Lepší místo ale může řešit i závažnější problémy jako třeba nebezpečná křižovatka se špatným rozhledem nebo neosvětlený přechod pro chodce. Občané, denně se pohybující ulicemi města, ať už pěšky, na kole či autem, jsou nejlepšíma očima a sebelepší technické služby nebo dokonce pracovně přetížené vedení města nemohou vidět vše, i kdyby chtěly. Lepší místo je přístupné pro kohokoli, kdo disponuje počítačem s internetovým připojením nebo chytrým mobilním telefonem.
Princip hlášení tzv. tipů je vyfotit a s krátkým komentářem vložit na Lepší místo. Systém automaticky fotku lokalizuje, spáruje s příslušnou radnicí či městskou částí a odešle kompetentnímu úředníkovi Aplikace váš „tip“ eviduje, starosta či tajemník jsou průběžně upozorňováni o stavu plnění a mohou příslušenému úředníkovi stanovit termín a prioritu řešení. Občané po celou dobu vidí stav řešení požadavku, mají možnost sledovat, jaká firma příslušný podnět realizuje a mohou vkládat komentáře či dotazy. Výhodou této aplikace oproti jiným je možnost obousměrné komunikace, tedy i zástupce může tip okomentovat a podat vyjádření. Ne každý tip je snadno a rychle řešitelný, každopádně odpověď v podobě vysvětlení situace je vždy efektivnější než ignorování a nezájem. Občan se raduje z toho, že vedení obce není jeho podnět lhostejný a radost z vyřešeného tipu je pak motivací k další veřejně prospěšné aktivitě.
V dnešní době jsou velice oblíbené termíny transparentnost a otevřenost. Občané je požadují a radnice je s oblibou deklarují. Lepší místo k průhlednému jednání a efektivní komunikaci občan – úřad reálně přispívá.
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla