Aktuality

Muž požádal strážníky o pomoc z důvodu obavy o život své sestry

02.08. 2022

Dne 16.9.2021 ve večerních hodinách přijala hlídka městské policie telefonické oznámení, ve kterém muž z Mělníka vyjádřil obavu o svou dvaaosmdesátiletou sestru. Dle sdělení oznamovatele jí každý den pravidelně telefonicky kontaktuje a dnes se mu dlouhou dobu neozývá. Dále uvedl, že sestra je diabetička a může být v ohrožení života. Strážníci vyjeli ihned na uvedenou adresu, kde jim nikdo neotevíral. Dostali se tedy přes oplocení, posvítili do okna a uviděli vedle vstupních dveří na zemi seniorku ležet. Protože se jednalo o důvodnou obavu z ohrožení života, dostali se strážníci k nehybné ženě do domu oknem. Následně přivolali k ženě v bezvědomí lékařskou službu a poskytli jí nezbytnou součinnost. Hlídka byt zabezpečila a informovala o celé události oznamovatele.

Uzávěra komunikace - Oprava vozovky uzavře část Okružní ulice od 1. srpna

27.07. 2022

Od pondělí 1. srpna bude zcela uzavřen úsek Okružní ulice od křižovatky s ulicí Karla Čapka po křižovatku s ulicí Letců R.A.F. Důvodem je rekonstrukce povrchu vozovky. Uzavírka je plánována na dobu nezbytně nutnou pro realizaci stavby, tedy do 21. srpna 2022. Objízdná trasa bude vedena ulicí Jurije Gagarina a dotkne se dvou linek PID, viz níže.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Více informací včetně náhledu naleznete v příloze - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Kouř od požáru v Národním parku České Švýcarsko

26.07. 2022

foto-přehled

Vzhledem k povětrnostním podmínkám lze cítit kouř od požáru v Národním parku České Švýcarsko na desítky kilometrů daleko.
Prosíme občany, aby v tomto specifickém případě (pokud nevidíte další příznaky hoření např. plameny) zvážili zda nám volat na tísňové linky.

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na uzavírku ulic Tyršova, Eliščina třída a U Staré sladovny

30.06. 2022

Z důvodu obnovy kabelového vedení nízkého a vysokého napětí, bude uzavřena ulice Eliščina třída a část ulic Tyršova a U Staré sladovny. Stavební práce jsou rozděleny do několika etap:
od 01.07.2022 do 15.07.2022 – I. etapa – uzavírka Eliščina třída + chodník Tyršova
od 16.07.2022 do 19.08.2022 – II. Etapa – ČUZ ul. Tyršova a zjednosměrnění ul. Tyršova, uzavírka chodníku Tyršova
od 20.08.2022 do 31.08.2022 – III. etapa – uzavírka parkoviště a chodníku u divadla

Více informací včetně náhledu naleznete v příloze - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na uzavírku silnice č. I/38 (obchvat)

28.06. 2022

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy upozorňuje na uzavírku silnice č. I/38, v km staničení cca 61,400 – 66,150, Velké Zboží – Chvalovice, okres Nymburk, z důvodu realizace stavby – I/38 Velké Zboží – Chvalovice, v termínu od 30.06.2022 do 07.10.2022. Více informací v rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ

Přerušení dodávky pitné vody

09.06. 2022

foto-přehled

Vážení odběratelé pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu havárie sekčních uzávěrů v ul. Jičínská v Nymburce bude dnes 9. 6. 2022 od 12:30 do 14:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v těchto částech města:

od Babína po nádraží Město Nymburk
od Velkých Valů po Hlavní nádraží Nymburk


Omlouváme za způsobené problémy a děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Upozorňujeme na závadu na veřejném osvětlení v ulici Pístecká

07.06. 2022

Část ulice Pístecké (v úseku mezi ulicemi Zálabská a Hořátevská) je bez veřejného osvětlení, a to z důvodu závady na kabelovém vedení. Termín opravy je v příštím týdnu.

Úsek bez veřejného osvětlení

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na částečnou uzavírku v ulici V Kolonii

03.06. 2022

Z důvodu výkopových prací (výstavba inženýrských sítí pro objekt p. č. 3504) bude uzavřena část ulice V Kolonii, a to v termínu od 3. 6. 2022–10. 6. 2022. Průjezdnost ulice bude v místě zachována – jedním jízdním pruhem.

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Bezpečnostní akce na Nymbursku

26.05. 2022

foto-přehled

Do vyhlášené krajské dopravně bezpečnostní akce se minulý týden zapojili i policisté z Nymburského okresu. Kontroly byly zaměřeny nejen na dodržování správného předjíždění cyklistů, nebo naopak ze strany cyklistů na jejich správné chování, spojené i se zákazem požívání alkoholických nápojů, ale i na dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona.Do akce bylo zapojeno celkem 31 policistů z Dopravního inspektorátu a Obvodních oddělení Policie ČR Nymburk. V průběhu dvou dnů bylo zkontrolováno celkem 240 vozidel a cyklistů. U 89 řidičů došlo ke spáchání přestupku, za který byli na místě vyřešeni blokovou pokutou.

Řídím, piju nealko pivo!

20.05. 2022

foto-přehled

Do celorepublikového projektu „Řídím, piju nealko pivo“ se tento týden zapojili i policisté z okresu Nymburk. Jde o spolupráci Policie ČR s Českým svazem pivovarů a sladoven. Policisté po provedení běžné silniční kontroly rozdali nealkoholické pivo těm řidičům, kteří neporušili žádné předpisy.  Smyslem tohoto projektu je upozornit řidiče na nebezpečí požívání alkoholických nápojů před usednutím za volant a popř. využití možných alternativ, v tomto případě nealkoholického piva.

V Nymburce tato akce proběhla dne 18. května a za více jak dvě hodiny bylo zkontrolováno celkem 23 řidičů vozidel. Několik řidičů muselo být za své prohřešky sankcionováno dle platných zákonů, nicméně více bylo takových, kteří byli za své vzorné chování odměněni právě plechovkou nealko piva. 

image image 1 2 3 4 5 image image
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla