Aktuality

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na uzavírku ulic na sídlišti Jankovice

15.05. 2020

foto-přehled

Z důvodu provádění stavebních prací na revitalizaci sídliště (I. etapa) bude docházet v uzavírkám ulic. Ty jsou rozděleny na tři části:
ul. Sadová x ul. Růžová 18.05.2020 do 19.07.2020
ul. Sadová x ul. Růžová x ul. Jankova x ul. Jasmínová od 20.07.2020 do 09.08.2020
ul. Sadová x ul. Jankova x ul. Jasmínová od 10.08.2020 do 29.11.2020Jednotlivé části uzavírek - ZDE

Hledáme svědky dopravní nehody!

11.05. 2020

foto-přehled

Dne 27. dubna kolem 11. hodiny došlo v Nymburce na křižovatce ulic Náměstí Přemyslovců, Tyršova a Soudní ke střetu dosud neznámého vozidla s chodkyní, která přecházela po vyznačeném přechodu pro chodce. Dosud neznámý řidič nerespektoval světelný signál semaforu s červeným světlem, nezastavil a narazil do přecházející ženy, která byla hospitalizována v nemocnici Nymburk. Neznámý řidič z místa nehody následně ujel, aniž by věc oznámil Policii ČR.
Nehodu šetří dopravní policisté z Nymburka a obrací se na veřejnost se žádosti o pomoc při hledání viníka uvedené dopravní nehody. Na místě se nacházel i dosud neztotožněný svědek celé události, policisté proto žádají i jeho, aby se dostavil na Dopravní inspektorát Nymburk a pomohl celou situaci objasnit. Zároveň žádají projíždějící řidiče, kteří disponují kamerovým záznamem z vozidla, aby jej poskytli pro potřeby vyšetřování.
V případě poskytnutí jakýchkoliv informací se obraťte osobně na DI Nymburk, ul. Boleslavská 1831, nebo své poznatky sdělte telefonicky na č. 724 323 475.

Další Pol Point v Přerově nad Labem

11.05. 2020

Ve Středočeském kraji je k dispozici občanům již třetí Pol Point – tentokrát v Přerově nad Labem.

Nové kruhové objezdy na Boleslavské třídě

09.05. 2020

foto-přehled

Investiční akce Středočeského kraje, na které se podílí i město Nymburk, výstavba nových kruhových objezdů na Boleslavské třídě, je ve fázi realizace. Aktuálně se nachází v plánované II. etapě celého projektu a prováděcí firmou je společnost MaGe Construction. Ta převzala staveniště, včetně zákresů všech pozemních vedení, která měla projít revitalizací. Při vlastní výměně těchto přeložek a provedených sondách bylo ovšem zjištěno, že zakreslený stav těchto přeložek nekoresponduje s realitou. Tudíž je nutné přeložit tyto sítě s ohledem na dodržení všech prostorových norem kladených na jednotlivé přeložky, a proto se práce na stavbě momentálně zpomalily. Během čtvrtečního kontrolního dne byl stanoven další postup oprav jednotlivých přípojek. Současně s výstavbou kruhových objezdů probíhá i rekonstrukce mostů přes Malá a Velká Vala, jejímž investorem je výhradně Středočeský kraj a prováděcí firmou společnost Strabag a.s.

Uzavření železničního přejezdu v ulici Bobnická

05.05. 2020

foto-přehled

Z důvodu výměny poškozeného trolejového drátu bude v termínu od pátku 8. května od 7 hodin do 10. května do 13 hodin uzavřena účelová komunikace v místě železničního přejezdu P3596, v blízkosti křižovatky ulic Petra Bezruče a Bobnická. Obousměrná objízdná trasa vede od tohoto železničního přejezdu v ulici Petra Bezruče, dále Palackého třídou, ulicí V Kolonii, po Boleslavské třídě a do ulice Za Žoskou.

 zobrazit v mapě

Omezení v ulici Sadová

05.05. 2020

foto-přehled

Z důvodu kácení stromu bude v pátek 8. května v čase od 7 do 16 hodin platit přechodná úprava provozu (zákaz zastavení) na pozemní komunikaci v ulici Sadová, v blízkosti křižovatky s ulicí Jasmínovou.

 zobrazit v mapě

Město zřizuje pro občany dočasně parkovací místa v uzavřené části Boleslavské třídy

29.04. 2020

Na podnět vedení města a v součinnosti s Odborem správy městského majetku se podařilo zajistit přechodnou úpravu provozu dopravního značení na silnici č. II/503, v místě provozovny firmy Řehák. Tato parkovací místa budou k dispozici všem zákazníkům obchodů v této lokalitě. Účinnosti nabývá toto opatření pátým dnem po vyvěšení vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Nymburk. To znamená, že během příštího týdne by mělo dojít k reinstalaci dopravního značení. V současně ztížené dopravní situaci v centru Nymburka věříme, že tímto krokem vám, Nymburákům, ulehčíme parkování při nakupování v místních obchodech.

Plánek dočasné úpravy - ZDE
Opatření obecné povahy - ZDE

Upozorňujeme na stavebních prací v ulici U Růžáku

20.04. 2020

Z důvodu provádění stavebních prací (přeložka kabelů nízkého a vysokého napětí), bude upraven provoz v ulici U Růžáku.

Čtvrteční farmářské trhy obnoveny

20.04. 2020

Ve čtvrtek 23. dubna budou opět probíhat tradiční farmářské trhy. Ty budou fungovat v poněkud jiném režimu, mezi stánky bude větší rozestup, aby byl dostatek prostoru pro zákazníky. K dispozici bude dezinfekce a na trzích budou informační cedule, připomínající zákazníkům pravidla bezpečného chování.

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na uzavření části ulice Boleslavská třída

15.04. 2020

foto-přehled

Z důvodu výstavby kruhového objezdu u Hudebního klubu Mlejn bude uzavřena od čtvrtka 16. dubna část Boleslavské třídy před nemocnicí až po provizorní kruhový objezd před policejním ředitelstvím.

Etapy uzavírky Boleslavské třídy - ZDE
Objízdné trasy - ZDE

image image 1 2 3 4 5
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla