Detail aktuality

06.06. 2017

Oznámení o zahájení stavebních prací – Výstavba chodníku v ulici Dlabačova v Nymburce

Oznamujeme, že v měsících červnu až říjnu tohoto roku budou v ulici Dlabačova probíhat stavební práce související s výstavbou chodníku.Tato ulice bude po celou dobu jednosměrná, ve směru od Elektoservisu Svoboda směrem k půjčovně nářadí.
V rámci stavebních úprav dojde k výstavbě nového chodníku včetně opravy krajnice s napojením na chodník, odvodnění chodníku polopropustnou dlažbou, k úpravě veřejného osvětlení včetně kabelových propojení a nových svítidel. Dále bude umístěn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, atd.)

Upozorňujeme občany žijící a pohybující se v lokalitě ulice Dlabačova na požadavek zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích během realizace stavby. V době výstavby budou přístupy do bytových domů a svoz komunálního odpadu zajištěny v součinnosti s prováděcí firmou.
Žádáme majitele vozidel, parkujících v této části ulice, aby si ve vlastním zájmu parkovali svá vozidla po dobu výstavby v bočních ulicích mimo dosah staveniště.
Případné nejasnosti doporučujeme řešit individuálně se stavbyvedoucím zhotovitele, firmy AVE Kolín s.r.o., Vítem Bromem, mob.: 602 327 646, popř. s technickým dozorem stavebníky, Ing. Alešem Řadou, mob.: 739 207 686.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla