Detail aktuality

13.12. 2017

Nymburská lávka je uzavřena (aktualizováno 19.12.2017)

Po konzultacích s odborníky na mostní konstrukce není v tuto chvíli možné zaručit bezpečnost nymburské lávky pro pěší přes Labe. Dokud nebude bezpečnost zaručena, bude lávka vyřazena z provozu.

Problematika stavebně-technického stavu nymburské lávky včetně návrhu nutných opatření byla již před časem zadána firmě Pontex, ta provedla nutnou diagnostiku, zpracovala projektovou dokumentaci sanace, ale vzhledem k událostem v pražské Troji nyní doporučila, lávku uzavřít do detailnějšího prozkoumání.
Rada města Nymburk dnes na svém zasedání rozhodla s ohledem na bezpečnost obyvatel o zavření nymburské lávky, která je od stejného projektanta jako ta zřícená v pražské Troji.

Pěší mají možnost překonání řeky lávkou přes zdymadlo, případně přes cyklopěší koridor na železničním mostě. Občané mohou rovněž využít autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí.

O dalších krocích budeme veřejnost průběžně informovat. Více informací v detailu aktuality

Autobusové spojení Nymburk náměstí - Nymburk Zálabí a zpět (jízdní řády)- zde (Aktualizováno 15.12.2017 o víkendové spoje)

Stanovisko společnosti Pontex, spol. s r. o. k nahlédnutí zde

Doporučení Pontexu zavřít lávku přišlo v pondělí 11. 12. večer. Do té doby byl k dispozici jednak projekt sanace lávky odevzdaný v září 2017, kde o potřebě okamžitého omezení provozu lávky nic nestojí. Dále existuje písemné vyjádření Pontexu ze soboty 2. 12. (kdy se zřítila lávka v Troji), ve které se píše: „Trojská lávka byla dlouhodobě ve špatném stavu a její oprava se neustále odkládala s tím, že celé území se bude řešit jako celek v rámci projektu Divoká Vltava. V Nymburce vizuálně nic nenasvědčuje tomu, že by lávku mohl postihnout podobný osud. Zatím bychom nečinili žádná rozhodnutí ve smyslu zavření lávky. Je velmi pravděpodobné, že bude již příští týden vydán obecný pokyn, jak u podobných konstrukcí postupovat s ohledem na možná rizika, protože visutých lávek je v ČR několik a některé nejsou v dobrém stavu. To se však netýká Nymburka.“

Na středeční zasedání rady 13. 12. byl pozván autor lávky prof. Jiří Stráský. Zavření přímo nedoporučoval, zároveň ale riziko nevyloučil. Po projednání s ním a také s Policií ČR Rada města Nymburk rozhodla s ohledem na bezpečnost obyvatel o zavření nymburské lávky. Z tohoto důvodu byla ještě téhož dne svolána bezpečnostní rada, kde byly projednány ostatní záležitosti.
Aktuální doporučení Pontexu zavřít nymburkskou lávku není zdůvodněno přehodnocením stavu této lávky po jimi provedených průzkumech a diagnostice, ale z důvodu jejich komunikace s Policií ČR o případu v pražské Troji. V tuto chvíli se zjevně u daného druhu konstrukcí nemůže za bezpečnost jejich provozu nikdo s naprostou jistotou zaručit. Jaká opatření budou potřeba pro to, aby byla bezpečnost zaručena, je nyní předmětem intenzivní práce.

Zavření lávky zřejmě potrvá měsíce, dokud nebudou známy příčiny pádu Trojské lávky.
Město dále jedná s firmou Pontex i s projektantem lávky prof. Stráským, aby předložili cenovou nabídku na diagnostiku lávky i jak postupovat s možnou sanací lávky v následujících měsících (zde předpokládáme finanční pomoc od Středočeského kraje). Současně se snaží urychlit projekční práce na bezbariérovou lávku přes hydroelektrárnu.

Situace zejména zálabských občanů není jednoduchá, uzavření lávky způsobilo a bezpochyby bude působit nadále komplikace na cestě do zaměstnání, dětem do školy a všem za nákupy.

Pěší nyní mají možnost překonání řeky lávkou přes zdymadlo, případně přes cyklopěší koridor na železničním mostě. Občané mohou rovněž využít autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí. Jen ze Zálabí jede v průběhu dne od březnové integrace 45 spojů! Opačným směrem se jedná též o stejně vysoký počet linek. Jízdní řády jsou nyní na webu města, na FB i ve zpravodaji.

Město Nymburk bude z důvodu uzavření lávky od ledna 2018 proplácet žákovské i studentské jízdné. Nárok na proplacení jízdného budou mít žáci a studenti nymburských škol s trvalým bydlištěm na Zálabí. Proplacení bude probíhat na základě předložení žádosti a v případě studentů také potvrzení o navštěvování střední školy v Nymburce. Ekonomický odbor bude vyplácet finanční prostředky bezhotovostně na základě předložení kuponu o žákovském (měsíční 150 Kč, čtvrtletní 350 Kč) nebo studentském (měsíční 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč) jízdném.

Často se objevuje návrh na zřízení přívozu ovšem kapacita lodi je pouze 12 osob. Břehy navíc neumožňují přístup maminek s kočárky a invalidy, přívoz může být tedy pouze jako doplněk. Pontonový most, zde také není možný protože nelze přehradit řeku.

Dopravní inspektorát P ČR nesouhlasí s další variantou – úplným uzavřením silničního mostu přes Labe pro automobilovou dopravu. Rovněž nesouhlasí i s variantou možnosti dopravního opatřeni, které by spočívalo ve zřízení jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy včetně světelného signalizačního zařízení (S tím, že by druhý jízdní pruh byl pro pěší provoz a cyklisty.). Nesouhlas byl v obou případech vysloven z důvodu požadavku na bezpečnost a plynulost dopravy
v celém městě.

Možnost otevření pěších chodníků na silničním mostě přes Labe také není možný z důvodu technického řešení mostu a dopravního opatření, které by zajistilo bezpečný přechod chodců přes silniční most (nedostatečná výška zábradlí mostu, šíře vozovky a chodníků, oddělení silničního provozu a prostoru pro chůzi apod.).

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla