Detail aktuality

25.11. 2015

Topná sezóna 1 – bezpečně s pevnými palivy

S topnou sezónou přibývá hasičům zásahů mj. také v souvislosti s nedodržením bezpečnostních pravidel při provozu topidel a komínů. Mezi nejzávažnější požáry patří právě požáry v domácnostech, neboť při nich nejčastěji dochází ke zranění a úmrtí. Abyste se nestali součástí neveselé statistiky HZS ČR, připomeňme si základní pravidla užívání topidel a komínů:

1) odborná instalace a správná údržba topidla a komínu,
2) bezpečná vzdálenost hořlavých předmětů od topidla a od tělesa komínu,
3) ochranná nehořlavá podložka pod topidlem,
4) dodržování druhu paliv (a pravidla pro uskladňování uhlí),
5) správná manipulace a ukládání žhavého popelu,
6) pravidelné čištění a kontroly, ve vybraných případech provedení revize (kominíci a revizní technici).

Nebyly-li dodrženy všechny zásady bezpečného provozu a objeví se jiskry v komíně nebo se vznítí saze:
- urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa,
- zavolejte hasiče na linku 150 (případně 112),
- do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína,
- požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu.

Pro bezpečnější domov doporučujeme instalování autonomních hlásičů požáru
http://www.cahd.cz/wp-content/uploads/2013/08/4final-AHP_leták-A4.pdf

Celý text k nahlédnutí zde - obsahuje i přílohu č. 1 NV č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv - lhůty kontrol a čištění za období jednoho roku

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Středočeského kraje, územní odbor Nymburk

Obrázky:

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla