Detail aktuality

23.03. 2021

Revitalizace zeleně - cyklostezka - PROSÍME O POZORNOST

Dnes proběhl kontrolní den k první etapě revitalizace zeleně. Byly označeny stromy a s hlavním kácením na cyklostezce by se mělo začít zítra. S tím je spojené omezení pohybu v místě od hasičárny až po ústí potoka do Labe.

POZOR:
- omezení pohybu, je třeba dbát zvýšené opatrnosti
- zákaz pohybu po skládkách dřeva, dávejte pozor na děti (nebezpečí úrazu)
- prosíme o respektování pokynů arboristů
- předpoklad termínu prací kácení a následného úklidu: 24.3. - 15.4. 2021
- pracovní prostor bude označen cedulemi a páskami, aby nedošlo k ohrožení osob.

Děkujeme za respektování pokynů.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla