Aktuality - archiv

Strážníci zjistili havárii vody na sídlišti

27.11. 2015

Městská policie zjistila dne 25.11.2015 při kontrole sídliště, že na křižovatce ul. J. Gagarina a Mládežnická před čp. 1980 tryská ze země voda. Strážníci ihned kontaktovali pracovníky firmy Vodovody a kanalizace, kteří havárii odstranili.

Topná sezóna 1 – bezpečně s pevnými palivy

25.11. 2015

S topnou sezónou přibývá hasičům zásahů mj. také v souvislosti s nedodržením bezpečnostních pravidel při provozu topidel a komínů. Mezi nejzávažnější požáry patří právě požáry v domácnostech, neboť při nich nejčastěji dochází ke zranění a úmrtí. Abyste se nestali součástí neveselé statistiky HZS ČR, připomeňme si základní pravidla užívání topidel a komínů:

1) odborná instalace a správná údržba topidla a komínu,
2) bezpečná vzdálenost hořlavých předmětů od topidla a od tělesa komínu,
3) ochranná nehořlavá podložka pod topidlem,
4) dodržování druhu paliv (a pravidla pro uskladňování uhlí),
5) správná manipulace a ukládání žhavého popelu,
6) pravidelné čištění a kontroly, ve vybraných případech provedení revize (kominíci a revizní technici).

Topná sezóna 2 – bezpečně s plynovými spotřebiči

25.11. 2015

Tak jako jsme v minulém článku „Topná sezóna 1 – s pevnými palivy“ apelovali na dodržování pravidel pro bezpečné používání topidel a komínů, jejichž porušení bývá častou příčinou požárů, pak v této části zaměřené na plynové vytápění a plynové spotřebiče obecně je třeba připomenout, že bezpečným provozem předejdete mj. otravám oxidem uhelnatým, případně výbuchům.

Bezpečnostní akce na Nymbursku

23.11. 2015

V uplynulém týdnu se v teritoriu Územního odboru Nymburk uskutečnila dvě bezpečnostní opatření. První z nich, se zaměřením na požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek mladistvými byla provedena v sobotu dne 14.11.2015. Do akce bylo nasazeno celkem 19 policistů, včetně kriminalistů v civilním oblečení, kteří se zaměřili především na herny, bary a diskotéky v Milovicích, Lysé nad Labem a Nymburce. Výsledkem bylo 69 kontrolovaných osob, 43 kontrolovaných vozidel a celkem bylo uloženo 16 blokových pokut. Pozitivem preventivní akce bylo, že nikdo z kontrolovaných mladistvých osob nebyl pod vlivem alkoholu.
Cílem další bezpečnostní akce byla kontrola ubytoven. Tentokrát se zaměřením na lokalitu Poděbrady a Milovice. Akce se zúčastnilo 21 policistů, včetně kriminalistů a bylo zkontrolováno 200 osob. Při tom byla vypátrána jedna osoba v celostátním pátrání. V průběhu opatření bylo na L 158 oznámeno pohřešování ženy, kterou se v rámci této akce podařilo najít. Při dalších kontrolách zaměřených i na BESIP byl v Nymburce zastaven řidič, který nadýchal 1,19 promile alkoholu v dechu. Na místě byl zadržen a následně mu bylo sděleno podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Obdobné akce nejen se zaměřením na kontrolu požívání alkoholu mládeží a problematiku migrace budou v rámci Územního odboru Nymburk probíhat i nadále.

Strážníci kontrolují neoprávněné nakládání s odpadem

16.11. 2015

Dne 16.11.2015 v 10:45 hodin si všiml operátor kamerového systému, že u separačního dvora vyhazuje osoba papír z kontejneru. Strážníci se ihned dostavili na místo, zjistili totožnost osoby a vyzvali ji, aby nepořádek ihned uklidila. Městská policie upozorňuje občany na zákaz vyndávání předmětů ze sběrných kontejnerů, jejich odnášení z místa a na zákaz odkládání odpadků vedle sběrných kontejnerů. Za tento přestupek může městská policie uložit blokovou pokutu do 5000,- Kč.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla