Aktuality - archiv

Páteční nelehká služba městské policie

01.12. 2015

Kromě běžných povinností zajišťovali strážníci v pátek dne 27.11.2015 veřejný pořádek na nymburském náměstí při akci pro veřejnost, na které se slavnostně rozsvěcoval vánoční stromek. Při přípravě této akce se strážníkům úspěšně podařilo odchytit ovečku, která z místa utekla. Během konání akce zjistili strážníci dva přestupky - neoprávněný zábor veřejného prostranství a neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Dále hlídka strážníků vyvedla v součinnosti s Policií ČR z vlaku na hlavním nádraží tři podnapilé osoby. Několik minut po zásahu poskytovali strážníci společně s policisty první pomoc a přivolali záchrannou službu zraněnému muži, který upadl na chodníku v Palackého třídě. A další společnou akcí bylo dopadení a zpacifikování muže, který napadl na hlavním nádraží osobu. Městská policie dále provedla převoz muže do protialkoholní záchytné stanice.

Strážníci městské policie na besedě v Sadské

27.11. 2015

Strážníci městské policie přijali pozvání do základní školy v Sadské. Žákům druhých tříd zde vyprávěli o své práci, předvedli výstroj a vybavení, zodpovídali dotazy a v rámci programu prevence kriminality seznámili druháky s nebezpečím, která na ně číhá nejen v silničním provozu ale i v běžném životě.

Strážníci zjistili havárii vody na sídlišti

27.11. 2015

Městská policie zjistila dne 25.11.2015 při kontrole sídliště, že na křižovatce ul. J. Gagarina a Mládežnická před čp. 1980 tryská ze země voda. Strážníci ihned kontaktovali pracovníky firmy Vodovody a kanalizace, kteří havárii odstranili.

Topná sezóna 1 – bezpečně s pevnými palivy

25.11. 2015

S topnou sezónou přibývá hasičům zásahů mj. také v souvislosti s nedodržením bezpečnostních pravidel při provozu topidel a komínů. Mezi nejzávažnější požáry patří právě požáry v domácnostech, neboť při nich nejčastěji dochází ke zranění a úmrtí. Abyste se nestali součástí neveselé statistiky HZS ČR, připomeňme si základní pravidla užívání topidel a komínů:

1) odborná instalace a správná údržba topidla a komínu,
2) bezpečná vzdálenost hořlavých předmětů od topidla a od tělesa komínu,
3) ochranná nehořlavá podložka pod topidlem,
4) dodržování druhu paliv (a pravidla pro uskladňování uhlí),
5) správná manipulace a ukládání žhavého popelu,
6) pravidelné čištění a kontroly, ve vybraných případech provedení revize (kominíci a revizní technici).

Topná sezóna 2 – bezpečně s plynovými spotřebiči

25.11. 2015

Tak jako jsme v minulém článku „Topná sezóna 1 – s pevnými palivy“ apelovali na dodržování pravidel pro bezpečné používání topidel a komínů, jejichž porušení bývá častou příčinou požárů, pak v této části zaměřené na plynové vytápění a plynové spotřebiče obecně je třeba připomenout, že bezpečným provozem předejdete mj. otravám oxidem uhelnatým, případně výbuchům.
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla