Aktuality - archiv

Uzávěra komunikace - Příjezdová komunikace do areálu polikliniky ČD v ul. Boleslavská třída bude uzavřena

14.04. 2016

Oznamujeme občanům města Nymburk, že z důvodu budování parkovacích stání podél příjezdové komunikace (vjezd od ul. Bedřicha Smetany) do areálu polikliniky ČD v ul. Boleslavská tř., Nymburk bude tato příjezdová komunikace uzavřena. Vjezd do areálu bude pouze pro nutné zásobování provozu. Dopravní omezení je plánováno v termínu od 13.04.2016 do 30.04.2016. V případě dřívějšího ukončení prováděných oprav bude tento termín zkrácen.

Omezení dopravního provozu z důvodu rekonstrukce STL plynovodu

14.04. 2016

Oznamujeme občanům města Nymburk, že v ul. Tyršova (v úseku od ul. Máchova po ul. Velké Valy), v ul. U Stadionu a v ul. Svatojiřská dojde z důvodu provádění rekonstrukce STL plynovodu k omezení dopravního provozu. Dopravní omezení je plánováno v termínu od 15.04.2016 do 27.05.2016. Provoz v ul. Tyršova bude řízen SSZ (organizace kyvadlové dopravy pomocí semaforů). V případě dřívějšího ukončení prováděných oprav bude tento termín zkrácen.

Uzávěra komunikace - Pístecká ulice bude od 14. dubna částečně uzavřena

12.04. 2016

Částečná uzavírka Pístecké ulice z důvodu finálních úprav povrchu vozovky a chodníků po rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovovodu potrvá do poloviny května 2016. Po dobu stavebních prací bude autobusová zastávka Nymburk – Zálabská přesunuta do Hořátevské ulice.

Zebra se za tebe nerozhlédne

07.04. 2016

V rámci dopravně bezpečnostní akce dohlížejí policisté na dodržování pravidel v silničním provozu. Preventivní projekt Policie České republiky ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“ probíhá celý týden od 4. do 8. dubna. Policisté dohlížejí ve zvýšené míře na bezpečnost účastníků silničního provozu. V rámci projektu se ve středu 6.4.2016 hlídka dopravních policistů společně s kolegyní z oddělení tisku a prevence ÚO Nymburk zaměřila na přechod pro chodce poblíž základní školy Tyršova. V ranních hodinách zjišťovali, jaké mají děti znalosti o správném přecházení. Za správné odpovědi dostali školáci z rukou policie drobné dárky. Následně policisté navštívili 2. třídy základní školy Tyršova. S dětmi bylo diskutováno na téma bezpečnost v silniční dopravě a za znalosti byly děti odměněny oblíbenými, žádanými a zároveň velmi účinnými reflexními prvky a školním úkolníčkem ve kterém ZEBRA radí:
• Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
• Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a pokud nejede žádné vozidlo, rychle přejdi!
• Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
• Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla.


Uzávěra komunikace - Úplná uzavírka přes řeku Mrlinu pokračuje.

07.04. 2016

Most přes řeku Mrlinu bude dále zcela uzavřen pro automobilovou dopravu od 8. do 13. dubna, tedy i během víkendu, z důvodu stavebních prací a pokládky asfaltu. Objízdná trasa pro motorová vozidla je i nadále vedena po komunikaci okolo sportovního areálu Veslák. Pro pěší a cyklisty je most přístupný.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla