Aktuality - archiv

Na besedě u seniorů

06.10. 2015

V rámci akce pořádané radnicí Nymburk pod názvem „Radnice seniorům 2015“ byla v pondělí 5.10.2015 ze strany Policie ČR uskutečněna preventivní beseda se seniory. Policejní mluvčí Petra Potočná s preventistkou Lucií Novákovou varovaly seniory před podvodníky. Ti se snaží lstivě využít důvěřivosti a neopatrnosti občanů, a to převážně u starších ročníků, kteří ve své vlídnosti a ochotě bývají vzápětí často oloupeni o své mnohdy celoživotní finanční úspory nebo cenné věci. Při besedě bylo upozorňováno i na násilnou trestnou činnost, krádeže a loupežná přepadení páchaná na seniorech.

Uzávěra komunikace - Uzávěra komunikace - Část Purkyňovy ulice bude týden uzavřena

05.10. 2015

Od 7. do 14. října 2015 bude uzavřena část Purkyňovy ulice v úseku od křižovatky s Tylovou ulicí za křižovatku s ulicí Zbožská. Ulice je uzavřena kvůli opravě povrchu v celé šíři vozovky po pokládce kanalizace. Objízdné trasy jsou vedeny obousměrně ulicí Máchova a ulicemi Zbožská a Okružní v opačném směru. Autobusová zastávka Nymburk - Kulturní dům ve směru od aut. stanice bude přemístěna do zastávky Náměstí Přemyslovců. Linky budou vedeny objízdnou trasou ulicí Boleslavská třída.

 zobrazit v mapě

Bezpečnostní akce

02.10. 2015

Dne 30.9.2015 v nočních hodinách proběhla kontrola ubytoven, heren a  barů.

Do akce bylo nasazeno celkem 25 policistů včetně kriminalistů v civilním oděvu, ve spolupráci s Městskou policií. V době od 15:00 hod do 23:00 hod byla provedena kontrola ubytoven v Nymburce a blízkém okolí, dále dopravně bezpečnostní akce a v neposlední řadě kontrola barů a heren na Nymbursku. Nejen dodržování pravidel silničního provozu, požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek před jízdou, ale i pátrání po osobách a věcech, bylo cílem všech kontrol. Výsledkem je 201 zkontrolovaných osob, 80 vozidel a celkem bylo uloženo 22 blokových pokut v celkové výši tři a půl tisíce korun. V obdobných akcích se bude nadále pokračovat.

Strážníci pomohli seniorce v tísni

02.10. 2015

V pátek dne 2.10.2015 ve 4:35 hodin ráno si přivolala seniorka v tísňové situaci do svého domu hlídku městské policie. Paní ve věku 88 let, která žije v domě sama, upadla na zem, kde zůstala ležet. Strážníci vstoupili oknem do domu a paní pomohli vstát. Žádné následné lékařské ošetření žena nepotřebovala.

Nalezené kovové předměty

30.09. 2015

Dne 29.9.2015 ve 14 hodin si všimla hlídka městské policie při pochůzkové činnosti, že u Zimního stadionu vytahují dva muži předměty z křoví a odnášejí je do sběrných surovin. Strážníci zjistili, že ani jeden z mužů nemá u sebe doklad totožnosti, a proto byla jejich totožnost zjištěna hlídkou Policie ČR. Muži k případů shodně uvedli, že předměty našli a neznají jejich majitele. Strážníci upozornili zaměstnance sběrných surovin na zákaz vykupování od osoby bez zjištění její totožnosti a vyzývají občany, pokud jim tyto kovové předměty patří, aby se přihlásili na služebně městské policie.
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla