Aktuality - archiv

Bezpečnostní akce na Nymbursku

23.11. 2015

V uplynulém týdnu se v teritoriu Územního odboru Nymburk uskutečnila dvě bezpečnostní opatření. První z nich, se zaměřením na požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek mladistvými byla provedena v sobotu dne 14.11.2015. Do akce bylo nasazeno celkem 19 policistů, včetně kriminalistů v civilním oblečení, kteří se zaměřili především na herny, bary a diskotéky v Milovicích, Lysé nad Labem a Nymburce. Výsledkem bylo 69 kontrolovaných osob, 43 kontrolovaných vozidel a celkem bylo uloženo 16 blokových pokut. Pozitivem preventivní akce bylo, že nikdo z kontrolovaných mladistvých osob nebyl pod vlivem alkoholu.
Cílem další bezpečnostní akce byla kontrola ubytoven. Tentokrát se zaměřením na lokalitu Poděbrady a Milovice. Akce se zúčastnilo 21 policistů, včetně kriminalistů a bylo zkontrolováno 200 osob. Při tom byla vypátrána jedna osoba v celostátním pátrání. V průběhu opatření bylo na L 158 oznámeno pohřešování ženy, kterou se v rámci této akce podařilo najít. Při dalších kontrolách zaměřených i na BESIP byl v Nymburce zastaven řidič, který nadýchal 1,19 promile alkoholu v dechu. Na místě byl zadržen a následně mu bylo sděleno podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Obdobné akce nejen se zaměřením na kontrolu požívání alkoholu mládeží a problematiku migrace budou v rámci Územního odboru Nymburk probíhat i nadále.

Strážníci kontrolují neoprávněné nakládání s odpadem

16.11. 2015

Dne 16.11.2015 v 10:45 hodin si všiml operátor kamerového systému, že u separačního dvora vyhazuje osoba papír z kontejneru. Strážníci se ihned dostavili na místo, zjistili totožnost osoby a vyzvali ji, aby nepořádek ihned uklidila. Městská policie upozorňuje občany na zákaz vyndávání předmětů ze sběrných kontejnerů, jejich odnášení z místa a na zákaz odkládání odpadků vedle sběrných kontejnerů. Za tento přestupek může městská policie uložit blokovou pokutu do 5000,- Kč.

Strážníci řešili podomní prodej

11.11. 2015

Případ zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území Nymburka řešili dne 10.11.2015 městští strážníci. Na linku 156 oznámil občan ze sídliště, že v panelovém domě nabízí dva mladíci levnou elektřinu. Oznamovatel své oznámení o přestupku doložil fotografiemi, které pořídil. Díky jeho příkladnému přístupu k dané problematice se strážníkům podařilo zjistit totožnost čtyř osob, které podomní prodej nabízely. Porušení Nařízení města Nymburk, které platí od 1.9.2015, bude předáno odboru správních činností k projednání

Uzávěra komunikace - Průjezd obcí Košík je od 8. do 29. listopadu uzavřen

10.11. 2015

Úplná uzavírka a zvláštní užívání silnice III/27951 platí do 29. listopadu, 18 hodin. Průtah obcí je uzavřen z důvodu opravy povrchu vozovky. Autobusům linkové dopravy bude umožněn průjezd. Objízdná trasa je vedena obousměrně přes obec Seletice.

 zobrazit v dynamické mapě

Seniory okrádal senior

10.11. 2015

V uplynulých dnech nymburští kriminalisté sdělili podezření ze spáchání přečinu podvod sedmapadesátiletému muži z Pardubicka. Ten se tohoto trestného činu dopustil tím, že ve dvou případech, v Nymburce a v Poděbradech pod vymyšlenou legendou připravil dva seniory celkem o 21 tisíc korun. V nymburském případu si jako svou oběť vybral sedmaosmdesátiletou ženu, kterou nejprve oslovil s tím, že potřebuje peníze na benzín. Při hovoru podezřelý využil toho, že žena zmínila svého spolupracovníka, načež muž uvedl, že ho dobře zná a že s ním je zde právě na dovolené. Tímto v poškozené vzbudil absolutní důvěru a poté co ji doprovodil do místa jejího trvalého bydliště, kde mu chtěla dát menší obnos peněz, jí z desek, kde měla uschované peníze, vzal celkem 15 tisíc korun a z místa odešel. Poděbradský případ je velmi obdobný. Stejným způsobem a s žádostí o zapůjčení peněz na benzín podezřelý oslovil osmaosmdesátiletého seniora. Při konverzaci následně zjistil, kde senior v minulosti pobýval a zároveň skutečnost, že měl souseda se zálibou v myslivosti, načež podezřelý muž navázal s tím, že ho dobře zná a dokonce předstíral telefonní hovor. Tímto v seniorovi vzbudil naprostou důvěru a ten v dobré víře pomoci muži zapůjčil hotovost ve výši 6 tisíc korun. Po chvíli však poškozený volal právě zmiňovanému sousedovi a zjistil, že byl podveden. Proto celou věc ihned oznámil své dceři, které mimo jiné uvedl i detailní popis podezřelého muže. Dcera následně v blízkosti bydliště poškozeného poznala muže odpovídajícího popisu a proto ihned zkontaktovala policisty z Poděbrad. Ti bezprostředně poté muže zadrželi. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na 3 roky.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla