Aktuality - archiv

Prodloužení uzavírky v ulici Maršála Koněva

10.12. 2015

Oznamujeme občanům města Nymburk, že v ul. Maršála Koněva z důvodu provádění rekonstrukce NTL plynovodu a následné navazující výměny vodovodních přípojek je termín dopravního omezení prodloužen do 18.12.2015. V případě dřívějšího ukončení prováděných oprav bude tento termín zkrácen. Objízdná trasa je vyznačena.
Plánek k nahlédnutí zde

 zobrazit v mapě

ADVENT

08.12. 2015

Vánoční čas se pomalu, ale jistě blíží a s ním houstne pohyb osob v nákupních střediscích, na tržištích, ulicích i v dopravních prostředcích. Na Vánoce však nečekáme pouze my nakupující, ale také kapesní zloději. Využívají shonu, který je pro tento čas typický, ale také nepozornosti občanů. Lidé u sebe mají v tomto období více finančních prostředků a jsou při shánění vánočních dárků nepozorní a hektičtí.

Strážníci využili oprávnění k otevření bytu

01.12. 2015

Dne 26.11.2015 v odpoledních hodinách přijala městská policie oznámení ženy, která vyslovila obavu o zdraví svého souseda. Dále oznamovatelka uvedla, že muž neotevírá dveře a sdělila důvody, proč si myslí, že je mu špatně. Protože zde hrozilo vážné nebezpečí ohrožení zdraví a života, rozhodli se strážníci Tereza Musilová a Leoš Jeřábek využít zákonné oprávnění k otevření bytu. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří do bytu vstoupili oknem. Akce probíhala v součinnosti s Policií ČR. Majitel bytu, který se uvnitř ve vážném zdravotním stavu nacházel, byl následně převezen záchrannou službou do nemocnice. Příkladné chování oznamovatelky, která nebyla ke svému okolí lhostejná a událost oznámila, zřejmě zachránilo téměř padesátiletému muži život.

Páteční nelehká služba městské policie

01.12. 2015

Kromě běžných povinností zajišťovali strážníci v pátek dne 27.11.2015 veřejný pořádek na nymburském náměstí při akci pro veřejnost, na které se slavnostně rozsvěcoval vánoční stromek. Při přípravě této akce se strážníkům úspěšně podařilo odchytit ovečku, která z místa utekla. Během konání akce zjistili strážníci dva přestupky - neoprávněný zábor veřejného prostranství a neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Dále hlídka strážníků vyvedla v součinnosti s Policií ČR z vlaku na hlavním nádraží tři podnapilé osoby. Několik minut po zásahu poskytovali strážníci společně s policisty první pomoc a přivolali záchrannou službu zraněnému muži, který upadl na chodníku v Palackého třídě. A další společnou akcí bylo dopadení a zpacifikování muže, který napadl na hlavním nádraží osobu. Městská policie dále provedla převoz muže do protialkoholní záchytné stanice.

Strážníci městské policie na besedě v Sadské

27.11. 2015

Strážníci městské policie přijali pozvání do základní školy v Sadské. Žákům druhých tříd zde vyprávěli o své práci, předvedli výstroj a vybavení, zodpovídali dotazy a v rámci programu prevence kriminality seznámili druháky s nebezpečím, která na ně číhá nejen v silničním provozu ale i v běžném životě.
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla