Doprava

Mapa dopravních přestupků 1. 1. - 25. 8. 2015

klikni na mapu pro detail

Doprava aktuality

Uzávěra komunikace - Uzavírka ulic Baráčnická, U Huličků a Příčná

30.04. 2021

Upozorňujeme, že z důvodu výměny kabelu NN v období od 01.05. do 31.05. dojde k uzavírce ul. Baráčnická v úseku před křižovatkou ul. Kostomlátecká, ul. U Huličků v úseku před křižovatkou ul. Drahelická, ul. Příčná v úseku před křižovatkou ul. Drahelická a v křižovatce ul. Baráčnická.

Stanovení přechodné úpravy provozu

Uzávěra komunikace - ČÁST CYKLOSTEZKY BUDE UZAVŘENA

30.04. 2021

Od úterý 4. května do 30. září bude uzavřena ulička Na Parkáně. Jedná se o celkovou uzavírku staveniště lávky, podél zahrady ZŠ Tyršova, s částí cyklostezky až k ústí Malých a Velkých Valů do řeky. Zákaz se vztahuje na chodce i cyklisty. Důvodem je stavba lávky firmou Hochtief CZ.

Stanovení přechodné úpravy provozu

Uzávěra komunikace - Ve středu se uzavře křižovatka u bazénu

20.04. 2021

Ve středu se uzavře křižovatka u bazénu z důvodu výstavby druhého kruhového objezdu. Uzavření křižovatky Boleslavská x Zbožšká má trvat od 21. dubna do 31. července. Začíná tak třetí a poslední etapa stavby kruhových objezdů na Boleslavské třídě, kterou provádí Krajský úřad Středočeského kraje. V místě stavby není možný pohyb pěších. Objízdné trasy pro auta povedou pod značením okolními ulicemi. Vzhledem k rozsáhlému formátu situací dopravního značení se situace na úřední desce zveřejňuje ve zmenšeném rozsahu. S úplným zněním se lze seznámit na MěÚ, odboru správy městského majetku, po předchozí telefonické dohodě. Stavbu pro Krajský úřad provádí firma MaGe construction, s.r.o., se sídlem Voskovcova 1130/34, Praha 5. Město vyzvalo zhotovitele k předložení harmonogramu prací.

Opatření obecné povahy, objízdné trasy

Částečná uzavírka v ulici Kostomlátecká

12.04. 2021

Z důvodu výstavby vodovodní a kanalizační přípojky, bude od pondělí 19. dubna do 30. dubna 2021 částečně uzavřena ulice Kostomlátecká. Bude volný jeden jízdní pruh na semafory.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Uzávěra komunikace - Uzavírka ulice Pražská

12.04. 2021

Z důvodu opravy železničního přejezdu P10080, bude od pondělí 19. dubna do 28. dubna 2021 uzavřena ulice Pražská, a to pouze v místě železničního přejezdu. Objízdné trasy budou značeny.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Upozorňujeme na úpravu provozu v Soudní ulici

01.04. 2021

Z důvodu provádění stavebních prací na SZŠ a VOŠ Nymburk, bude od 6. dubna 2021 do 1. října 2021 omezen provoz v ulici Soudní. Omezení bude platit v prostoru před zdravotnickou školou, ve které bude probíhat půdní vestavba učeben.

Stanovení přechodné úpravy provozu

Přechodná úprava provozu v ulici za Žoškou

31.03. 2021

Upozorňujeme, že z důvodu uložení kabelového vedení dojde ve dnech od 6. dubna do 7. května k přechodné úpravě provozu v ulici Za Žoskou.

Stanovení přechodné úpravy provozu

Uzavírka části ulice 2. května

31.03. 2021

Upozorňujeme, že z důvodu provádění rekonstrukce plynovodního řadu a přípojek je v termínu od 6. dubna do 7. května uzavřena část ulice 2. května.

Uzavírka a objízdná trasa, stanovení přechodné úpravy provozu

Omezení průjezdnosti v Jičínské ulici

29.03. 2021

Z důvodu havárie inženýrských sítí, v pondělí 29. března, upozorňujeme na úplnou uzavírku v Jičínské ulici, a to v úseku mezi ulicemi Komenského a 28. října. Na odstranění závady se pracuje. Dopravní omezení se předpokládá do konce tohoto týdne. O případných změnách vás budeme informovat.

Revitalizace zeleně - cyklostezka - PROSÍME O POZORNOST

23.03. 2021

Dnes proběhl kontrolní den k první etapě revitalizace zeleně. Byly označeny stromy a s hlavním kácením na cyklostezce by se mělo začít zítra. S tím je spojené omezení pohybu v místě od hasičárny až po ústí potoka do Labe.
image image 1 2 3 4 5 image image
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla