Aktuality

Aktualizováno: Odstávka pitné vody na starém sídlišti

21.12. 2022

Upozorňujeme, že z důvodu havárie na vodovodním řadu dojde dnes 21.12.2022 od 11 hodin do 17 hodin odstávce pitné vody na starém sídlišti.
Omlouváme se za způsobené problémy.

Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

VAK Nymburk a.s.

Pyrotechnici varují - silvestrovská zábavní pyrotechnika je nebezpečná !

20.12. 2022

foto-přehled

Konec roku s sebou vždy přináší zvýšený zájem veřejnosti o koupi výrobků zábavní pyrotechniky a tomu odpovídá i zvýšená nabídka obchodníků všech úrovní. Při používání zábavní pyrotechniky pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinily! Smrt, devastující zranění, těžké popáleniny, požár – to vše způsobuje zábavní pyrotechnika (pyrotechnické výrobky). Několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život, i život lidem ve vašem okolí!

Pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a majetku, užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu.

Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky a vždy se řádně seznamte s funkcí konkrétního výrobku!

Jakékoliv experimentování s jiným použitím, zejména za účelem zkoušení účinků těchto výrobků na jiné předměty nebo doplňováním těchto výrobků dalšími komponenty pro zesílení jejich účinku může vést k těžkým zraněním osob a způsobení rozsáhlých škod s následným vznikem trestněprávní i občanskoprávní odpovědnosti osoby, která výrobek použila neschváleným způsobem.

Již pokus o rozebrání a úpravu těchto výrobků může mít fatální důsledky. Hrozí nejen újma na zdraví či poškození majetku neočekávaným výbuchem citlivých výbušných komponentů v průběhu rozebírání. Nedovolenou úpravou či použitím výbušných komponentů pyrotechnického výrobku se můžete dopustit trestného činu nedovoleného ozbrojování dle § 279 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, za který může být pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

V případě použití pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní smrt jiné osoby, se může dopustit trestného činu usmrcení z nedbalosti (§ 143 trestního zákoníku), v případě zranění jiné osoby, trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákoníku) nebo ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákoníku). Obdobně při vzniku škody na majetku způsobené odpálením pyrotechnického výrobku se může osoba dopustit trestného činu poškození cizí věci dle § 228 trestního zákoníku.

Použitím pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní ohrožení života a zdraví osob nebo nebezpečí vzniku škody na majetku (např. odpálením pyrotechnického výrobku na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti jiných osob) se může dopustit trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti dle § 273 trestního zákoníku.

Je důležité si také uvědomit, že ve všech výše uvedených případech jste odpovědní nejen z hlediska trestněprávního, ale též z hlediska občanskoprávního, kdy poškozeným vůči pachatelům vzniká nárok na náhradu škody, která se může pohybovat v řádu milionů korun!

Několik vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit, i když sami zůstanete bez úhony!

Dodržujte proto při použití pyrotechnických výrobků následující zásady:

· Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky!

· Před použitím se řádně seznamte s funkcí výrobku! Čtěte a dodržujte návod k použití.

· Nezkoušejte účinky výbuchu pyrotechnických výrobků na okolí! Používejte je jen tak, jak stanoví výrobce.

· Kupujte pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině! Nákup provádějte pouze ve specializovaných obchodech, nikdy ne na tržištích! Hrozí zde navlhnutí prodávaných výrobků. Zábavní pyrotechnika je vyráběna z papíru, který vlivem vlhkosti ztrácí svoji pevnost a při odpalu může dojít k roztržení a výmetu hořících částí do nepředvídatelných směrů.

· Zakoupené pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí!

· Některé výrobky zábavní pyrotechniky je před odpálením zapotřebí řádně zajistit proti překlopení, aby odpalované části směřovaly vzhůru do volného prostoru!

· Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí i zvířat!

· Pamatujte, že pyrotechnické slože, obsažené v pyrotechnických výrobcích mohou mít při hoření teplotu až několik tisíc stupňů celsia!

· Kinetická energie některých vystřelovaných pyrotechnických výrobků (zejména tzv. „kulových pum“) je dostačující k usmrcení člověka!

· Při selhání odpalu vždy vyčkejte minimálně 10 minut (nebo dle návodu i více), než začnete s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat! Nedodržení této zásady, je nejčastější příčinou úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou!

· Selhanou zábavní pyrotechniku zlikvidujte v souladu s návodem k použití!

Uvědomte si: Nedodržením těchto zásad můžete přivodit sobě nebo jiným lidem vážné zranění s doživotními následky, při velké smůle i smrt.

Rozdělení pyrotechnických výrobků – zábavní pyrotechniky

· Do kategorie F1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg

třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít pouze uvnitř obytných budov.

· V kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách.

· Do kategorie F3 patří výrobky, představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na otevřených prostranstvích.

· Do kategorie F4 patří výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad, jako správní orgán v oblasti výbušnin.

Zvláštní kategorií je divadelní pyrotechnika a ostatní pyrotechnické výrobky. Výrobce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky, splňující základní bezpečnostní požadavky, prokázané posouzením shody (odzkoušením). V ČR tuto činnost vykonává Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Výrobce na schválený pyrotechnický výrobek musí umístit označení „CE“ (Conformité Européenne) a český návod k bezpečnému použití.

Ověřovací označení „CE“ (Conformité Européenne)

Odstranit sníh a led z povrchu vozidla je jednou ze základních povinností řidiče!

14.12. 2022

foto-přehled

S ohledem na zimní počasí upozorňují policisté všechny řidiče motorových vozidel na povinnost, která vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Dále řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Za porušení této povinnosti může být řidičům na místě uložena pokuta až 2 tisíce korun.

Policisté řidičům doporučují, aby si před jízdou odstranili sněhovou vrstvu či námrazu z celého povrchu vozidla, a to včetně všech oken tak, aby byl zajištěn řádný výhled z automobilu. Pozornost by měli řidiči také věnovat zpětným zrcátkům, světlometům a očištění registrační značky.

I řidiči nákladních vozidel, a to zejména ti, co mají plachtovou střechu, musí věnovat pozornost tomu, zda se nevytvořil na plachtě led, který by mohl při odtržení způsobit vážné problémy na majetku či zdraví.

Ujížděl policistům. Nyní čelí několika obviněním.

14.12. 2022

foto-přehled

NYMBURK - Policisté obvinili 32letého řidiče BMW, který nezastavil policistům při silniční kontrole. Měl osmnáctiměsíční zákaz řízení motorových vozidel.

Násilí proti úřední osobě, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a poškození cizí věci - to je výčet trestných činů, z kterých policisté v těchto dnech obvinili 32letého muže.

Samotnému obvinění předcházela pouhá kontrola, kterou chtěli policisté u muže projíždějícího Kolínem, provést. Jeho reakce na zastavení byla ale zcela opačná - sešlápl plynový pedál a začal policistům, kteří jej začali okamžitě pronásledovat, ujíždět.

Muž za volantem BMW směřoval přes Velký Osek na dálnici D11 od Exitu 67 směrem na Prahu. Na zhruba 19,5 kilometru dálnice se ho snažila zastavit další hlídka, která svým vozem vytvořila na dálnici zátaras. Tomu se ale řidič vyhnul, na Exitu 18 sjel z dálnice a pokračoval po silnici č. II/611 směrem na obce Velenka a Sadská.

Následně po zhruba 50 metrech od obce Velenka zapnul ujíždějící řidič u svého vozidla výstražná světla a zpomaloval. Toho policisté využili a ze tří stran jej zablokovali. Svou další reakcí ale poškodil služební vozidlo a značně ohrozil policisty jak ve vozidle, tak i ty, kteří se jej snažili z vozu vytáhnout. Plně totiž sešlápl plyn a zátaras z policejních vozů prorazil.

Po několika stovkách metrů jej ale hlídky opětovně dojely a za použití donucovacích prostředků, kdy se ještě snažil z vozu utéct, zadržely. Orientační dechovou zkoušku, kterou u něho policisté provedli, měl negativní, test na přítomnost jiných psychoaktivních látek odmítl.

V průběhu své riskantní jízdy projížděl řidič BMW obcemi i 190 kilometrovou rychlostí, ohrozil desítky řidičů, a to i jízdou v protisměru, do kterého několikrát najel.

A důvod ujíždění před policisty? Na osmnáct měsíců měl vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, což si ve chvíli, kdy jej policisté chtěli zkontrolovat, uvědomil . . .

V případě, že jej soud uzná vinným z trestných činů, pro které je obviněn, hrozí mu až šestiletý trest odnětí svobody.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
1. prosince 2022

Záznam z palubní kamery policejního vozidla:
https://youtu.be/bUvR4WyL-AA

Přerušení dodávky pitné vody v centru města a na Zálabí

06.10. 2022

Vážení občané, z důvodu havárie sekčního uzávěru v Nymburce na Palackého třídě, oznamujeme, že dnes, 6.10.2022 od 12.00 do 17.00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v centru města a na Zálabí. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodu žádají všechny odběratele o předzásobení vodou a současně se omlouvají za způsobené problémy. Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

Uzávěra komunikace - POZOR na uzavření silnice na Zvěřínek a Sadskou od pondělí 10. října 2022

06.10. 2022

Úplná uzavírka silnice č. II/330 od křižovatky s III/33012 k mostku je plánována z důvodu opravy povrchu komunikace a potrvá od 10. do 31. října 2022. Seznamte se objízdnou trasou, která bude vedena pro osobní automobily obousměrně: II/330, II/503, III/33011, III/33013, pro nákladní automobily obousměrně: II/611, II/503, I/38, viz níže. Uzavírka změní trasu také autobusové lince PID 443, která bude vedena obousměrně přes Zálabí PVT - III/33013 – III/33011 – II/330 – Písty, TEMAC. Zastávky „Nymburk, Lada dvůr“ – „Nymburk, Lada Zátiší“, „Nymburk, Pražská“ a „Nymburk, Diskont Potraviny“ se po dobu uzavírky ruší bez náhrady. Děkujeme za pochopení.

Více informací včetně náhledu naleznete v příloze - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Policisté prováděli kontroly vozidel

30.09. 2022

foto-přehled

Policisté z Dopravního inspektorátu, ale i posílené hlídky z obvodních oddělení celého Územního odboru Nymburk v rámci celorepublikové bezpečnostní akce dohlíželi na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Ve dnech 16. a 21. 9. 2022 se akce zúčastnilo celkem 34 policistů, kteří zkontrolovali 320 vozidel. Při tom zjistili 72 hříšníků, kteří v patnácti případech porušili zákaz telefonování za jízdy, nebo v devatenácti případech překročili nejvyšší povolenou rychlost.
Ve čtvrtek 29. 9. 2022 proběhla na okrese Nymburk další bezpečnostní akce, tentokrát zaměřená na požívání alkoholických nápojů a drog za volantem. Aby se nejednalo pouze o represi, k policejním hlídkám se připojila i preventistka, která řidičům, kteří měli vše v pořádku, rozdala v rámci projektu „Řídím, piju nealko!“ nealkoholické pivo. Celkem bylo zkontrolováno 146 řidičů vozidel a zjištěno 15 přestupků. Jezděte opatrně!

Policisté chytili sprejery krátce po činu

21.09. 2022

foto-přehled

Skvělou práci odvedli nymburští policisté, kteří díky jejich místní znalosti, dopadli trojici sprejerů pár minut po jejich činu.

V neděli 11. září 2022, před půl třetí ráno, přijal operační důstojník na lince 158 oznámení o posprejovaném vlaku odstaveného poblíž nymburského vlakového nádraží. Na místo ihned vyslal policisty k prověření celé události.

Ti po příjezdu na místo ucítili specifický zápach barvy a šli po kolejích doslova po čichu. Přibližně 200 metrů od budovy hlavního nádraží spatřili vlakovou soupravu s čerstvě posprejovanými a nezaschlými barvami o velikosti přibližně 37 m2.

Díky jejich místní znalosti tušili, kudy by mohly podezřelé osoby odcházet, urychleně se vrátili do služebního vozidla a jeli k ulicím, které lemují nádraží. Jako na zavolanou v tu chvíli přijíždělo k policejnímu vozu osobní auto Škoda Felicia, jehož se rozhodli zkontrolovat. Uvnitř seděla tříčlenná posádka mužů a při otevření okénka se na policisty vylíhl silný zápach připomínající právě barvu z posprejovaného vlaku.

Při kontrole hlídka posádku ztotožnila jako muže ve věku 20, 33 a 34 let. Následně zkontrolovala vozidlo, v němž policisté našli tašku s větším množství sprejů, včetně volně položených sprejů, které byly čerstvě použité a neměly ještě ani na hrdlech zaschlou barvu. Na dotaz policistů, co je to za spreje, si pánové začali vymýšlet a zapírat skutečnost, že by měli něco společného s poškozením vlaku.

Vzhledem ke všem okolnostem, kdy policisté nepochybovali o tom, že by mohlo jít o podezřelé osoby sprejerství a navíc, kdy byly nalezené barvy totožné s barvami na vlaku, tyto muže zadrželi a eskortovali na policejní obvodní oddělení.

Po veškerých služebních úkonech, kdy se nakonec osoby doznaly, policisté všem třem mužům sdělili podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci spáchaného ve spolupachatelství. Za to jim v případě odsouzení může hrozit až roční pobyt za mřížemi.


por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
19. září 2022

Pozor na aquaplaning!

20.09. 2022

foto-přehled

V souvislosti s nepříznivým deštivým počasím dbejte za volantem zvýšené pozornosti.

Podzimní měsíce jsou každoročně doprovázeny změnou počasí ve smyslu zvýšených srážek. Nymburští policisté proto chtějí upozornit na komplikace v silničním provozu, které můžou dešťové srážky způsobit. Nejrizikovějším je jev zvaný aquaplaning, což je označení pro stav, kdy je na vozovce takové množství vody, že pneumatika není schopná všechnu vodu odvést a dochází ke ztrátě kontaktu s vozovkou. Tato situace je obdobná, jako byste s autem vjeli na mokrý led. Vozidlo se stává zcela neovladatelné a dá se říct, že plave. Hlavní příčinou je nepřizpůsobení rychlosti. Čím vyšší rychlostí se do vody vjede, tím je riziko aquaplaningu větší. Nejnebezpečnějším místem, kde může k této situaci dojít, jsou vyjeté koleje na vozovce. Svou roli ale v této situaci příznivě ovlivní kvalitní pneumatiky s dostatečně hlubokým dezénem!

Jak se při aquaplaningu chovat?
Je úplně zbytečné začít točit volantem na všechny strany, nebo „splašeně“ dupat na brzdu. Důležité je zachovat chladnou hlavu, pevně a stabilně držet volant - nejlépe v rovnovážné poloze „tři čtvrtě na tři“, sundat nohu z plynu, čímž se sníží rychlost, a pak v podstatě počkat, až hluboká kaluž skončí a kola opět přilnou k vozovce. Vždy se koukat před sebe a v případě, že na vozovce vidím vyjeté koleje, je potřeba se snažit jet mimo nejhlubší rýhy a pokud je skutečně na silnici hodně vody, je důležité snížit rychlost. I „stovka“ na tachometru bývá v těchto situacích prostě příliš! Jezděte bezpečně!

Startují Roadpol Safety Days 2022

19.09. 2022

foto-přehled

Česká republika se i letos jako dlouholetý člen evropského sdružení dopravních policií ROADPOL připojuje k projektu SAFETY DAYS realizovanému v rámci Evropského týdne mobility. Uskuteční se od 16. do 22. září. Filozofií projektu je osvěta široké veřejnosti s apelem na NULA úmrtí na silnicích. V loňském roce jsme si při vyhlašování „Dne s přilbou“ dali závazek, že kampaň AUTOMATICKY #nosimhelmu rozšíříme prostřednictvím organizace ROADPOL na evropskou úroveň, učinili jsme tak, a proto naše pozornost v rámci týdne bezpečností míří právě na cyklisty.
1 2 3 4 5 image image
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla