Detail aktuality

01.06. 2016

Uzávěra komunikace - Uzavírka ulice Ferdinanda Schulze

Oznamujeme občanům města Nymburk, že z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu a vodovodních přípojek bude úplná uzavírka silnice č. III/3323, ul. Ferdinanda Schulze ve dvou etapách.

1.etapa od 6.června od 6.00 hodin do 26.června 2016.
2.etapa od 27.června do 31.července 2016.

Jednotlivé etapy uzavírky jsou popsány v detailu aktuality.

1.etapa od 6.června od 6.00 hodin do 26.června 2016.
Úplná uzavírka od křižovatky silnice č.II/503 x Ferdinanda Schulze za křižovatku s místní komunikací, ul. Purkyňova. Křižovatka silnic Jičínská x F.Schulze, včetně železničního přejezdu obousměrně budou průjezdné.
-autobusy linek 270031, 270041, 270042 budou vedeny objízdnou trasou ul. Jičínská.
-autobusy linky 270044 budou vedeny objízdnou trasou ul. Jičínská a ul. Komenského.
autobusová zastávka Nymburk, F.Schulze bude zrušena a náhradně bude obsluhována zastávka Nymburk,Jičínská.

2.etapa od 27.června do 31.července 2016.
Úplná uzavírka silnice č.III/3323 Ferdinanda Schulze za křižovatkou s ul. Purkyňova k závorám železniční trati Nymburk-Poříčany. Křižovatka F.Schulze x ul. Purkyňova bude průjezdná.
-autobusy linky 270046 a MHD Nymburk budou vedeny objízdnou trasou ul. Purkyňova a ul. Komenského, autobusová zastávka Nymburk,Jičínská nebude obsluhována.
-autobusy linky 270044 budou vedeny objízdnou trasou z Velelib na I/38 do Nymburka po II/503, Boleslavská třída. Obousměrně. Autobusové zastávky Nymburk, F.Schulze a Dvory,Veleliby,Sempra budou zrušeny bez náhrady.
Objízdné, obousměrné trasy pro místní dopravu vedou po silnici II/503,Boleslavská třída, II/331 a III/3318, ul. Zbožská a po místních komunikacích.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla