Detail aktuality

29.03. 2018

Strojní čištění ulic bude pokračovat i v letošním roce (4.4.2018 aktualizováno)

Město Nymburk žádá občany, aby respektovali příslušné dopravní značení a tím umožnili úklid komunikace. Dopravní značení bude vždy osazeno s týdenním předstihem. Blokové čištění komunikací začne 6. dubna 2018 (dále dle rozpisu na webu města).
Provozovatelé vozidel stojících na vozovkách jsou povinni zajistit odstranění těchto vozidel v den čištění a umožnit tak čištění komunikací a veřejných prostranství ve vybraných ulicích. Vlastník nebo provozovatel vozidla se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie a dále pak riziku odtažení vozidla na jeho náklady ve smyslu ust. § 19 a, b zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Plán strojního čištění v roce 2018 - ZDE
Mapa strojního čištění v měsíci dubnu - ZDE

Odtahy vozidel se provádí na území Nymburk, ul. Soudní, Na Přístavě, Palackého třída od Nám. Přemyslovců po V. Valy, Palackého třída od V. Valy k hlavnímu nádraží, U Nádraží,, Masarykova, Boženy Němcové, Dr. Antonína Dvořáka, Černohorského, Nerudova, Tylova, Vorlíčkova, Luční, Labská, Pobřežní, Jižní, Brigádnická. Odtažená vozidla budou umístěna na odstavnou plochu ve dvoře Technických služeb města Nymburk, V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, p. Valenta tel. 603 410 621. Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje p. Pavel Mejzr - Odtahová služba, Křečkov 133, 290 01 Poděbrady, tel. 604 859 268. V případě, kdy v rámci blokového čištění dojde k odtahu vozidla, bude s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu postupováno takto:

- provozovatel vozidla, kterému bylo vozidlo odtaženo , bude mít možnost dostavit se k vyzvednutí vozidla na odstavnou plochu dvora Technických služeb města Nymburk v ul. V Zahrádkách. Provozovatel v takovém případě zaplatí cenu jednoho odtahu.

- nedostaví-li se provozovatel pro vozidlo nebo jinak nekontaktuje Technické služby města Nymburk, vozidlo bude následně vráceno na místo odtahu. Po provozovateli bude vymáháno zaplacení ceny odtahu na odstavnou plochu dvora a ceny za odtah vozidla na místo odtahu.

Ceny za odtah jsou následující:

1 300,-Kč vč. DPH za přistavení vozidla odtahové služby, nedokončený a započatý odtah
1 800,-Kč vč. DPH za úplný odtah
3 600,-Kč vč. DPH za úplný odtah a vrácení zpět na místo odtahu

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla