Aktuality - archiv

Městská policie měla besedu se seniory

30.11. 2017

V pondělí 2.10.2017 se v Obecním domě uskutečnila beseda strážníka Městské policie Nymburk s přítomnými seniory. Tato akce proběhla v rámci dlouhodobého programu nazvaného Radnice seniorům. Strážník MP informoval o několika konkrétních případech, které Městská policie v  uplynulém roce řešila, a zmínil možnosti, jak podobným událostem v rámci prevence předcházet. Na konci besedy senioři dostali možnost, aby vznesli své dotazy, připomínky a podněty týkající se činnosti Městské policie v Nymburce. Všechny podněty byly zaevidovány a budou řešeny buď přímo Městskou policií, nebo je strážníci předají na příslušné odbory Městského úřadu v Nymburce.

Oznámení o přechodné úpravě provozu v ulici Boleslavská třída

09.11. 2017

Dne 12.11.2017 od 08.00 do 14.11.2017 cca do 12.00 hodin

Jedná se o přechodnou úpravu provozu v ul. Boleslavská třída, před domem č.p. 144. Veškeré výkopy budou ohraničeny a provoz bude řízen světelnou signalizaci. Důvodem je havárie vodovodní sítě.

Oznámení o přechodné úpravě provozu na Zálabí

09.11. 2017

Dne 10.11.2017 do 12.11.2017 dojde k přechodné úpravě provozu (zúžení vozovky) na určitých místech Nymburk-Zálabí (viz mapa). Důvodem je výměna sekčních šoupat.

Mapa - Zde

Město ve spolupráci s TS prodloužilo svoz bioodpadu!

03.11. 2017

Z důvodu příznivých klimatických podmínek a zvýšeného zájmu občanů o svoz bioodpadu bylo s ředitelem Technických služeb města dohodnuto prodloužení. Svoz bioodpadu bude nově probíhat do 28.11.2017.

Co patří do bioodpadu k nahlédnutí: ZDE

Přerušení dodávky pitné vody

25.10. 2017

Dne 12.listopadu od 08,00 hod. do 15.00 hod. z důvodu přeložky hlavního vodovodního řadu v Nymburce - Babín a plánované opravy na vodovodních řadech v Nymburce - Zálabí, dojde k přerušení dodávky pitné vody v Nymburce, v části od Velkých Valů k náměstí Přemyslovců, Zálabí a v lokalitě Za Mrlinou.

Současně v Nymburce v části od Velkých Valů ke kolejím ČD, DEPU, včetně Všechlapského vrchu, Všechlap a Krchleb bude dodávka vody omezena sníženým množstvím a tlakem vody.

Oznámení od VaK Nymburk a.s. - ZDE
Dotčené lokality a rozmístění mobilních zásobníků vody - ZDE

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla