Aktuality - archiv

Strážníci řešili parkování na chodníku.

01.02. 2016

Strážníci městské policie kontrolovali v pondělí dne 1.2.2016 špatné parkování na jankovickém sídlišti. Celkem vypsali 29 oznámení o přestupku pro nepřítomné řidiče, kteří svá vozidla zaparkovali na chodníku u panelových domů. Za tento přestupek hrozí řidičům bloková pokuta do výše 2 000,- Kč. Městská policie bude v podobných kontrolách pokračovat.

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY→ máme zájem obsadit služební místa policistů pro obvodní oddělení i dopravní inspektorát

27.01. 2016

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přijímá do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nové uchazeče. V našem regionu hledáme takové uchazeče, kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání. Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který o přijetí písemně zažádá, je starší 18 let, bezúhonný, splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven, minimální vzdělání střední s maturitou, je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, je plně způsobilý k právním úkonům, nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
Rádi v našich řadách přivítáme perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové zaměstnání, které nabízí ve všech ohledech dokonalé zázemí a možnost kariérního růstu. Nabízíme stabilní měsíční služební příjem, pravidelné vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace, bezplatnou služební výstroj a doplňky, za kvalitní dlouholetou službu odchodné a výslužné i další zaměstnanecké benefity a sociální výhody (6 týdnů dovolené, ozdravné a rekreační pobyty, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění aj.). Všichni noví policisté budou řádně proškoleni pro výkon svého budoucího povolání.
Kontakt: por. Bc. Petra Potočná, e-mail: petra.potocna@pcr.cz, tel.: 724 323 475. Bc. Lucie Nováková, e-mail: nb.tisk@pcr.cz, te.: 725 575 933

Odstranění poruchy na vodovodní síti v Nymburce-Zálabí

22.01. 2016

Vážení odběratelé pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu nutnosti odstranění poruchy na vodovodní síti v Nymburce-Zálabí Vám oznamujeme, že na Zálabí bude přerušena dodávka pitné vody

dnes 22.ledna 2016 v době od 09,00 hod. do 10.00 hodin.

V ostatních částech města dodávka vody nebude přerušena .

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodu žádá všechny odběratele na uvedenou dobu o předzásobení vodou a současně se omlouvá za způsobené problémy

POZOR: Havárie hlavního vodovodního řadu do města

21.01. 2016

V důsledku dopolední havárie hlavního přívodního řadu do Nymburka v Babíně nepoteče celý den voda v celém městě kromě sídlišť a Drahelic. Předpokládané odstranění zásadní závady je 21. ledna 2016 v dopoledních hodinách. Předpokládanou příčinou havárie je podle VaK materiálová závada.

Zápis ze zasedání krizového štábu města Nymburk

Dle tiskového prohlášení Vodovodů a kanalizací Nymburk


Havárie odstraněna !!!

21.01. 2016

V tuto chvíli došlo již k úplnému odstranění havárie a dochází k postupnému zavodnění vodovodního řádu.
U koncových odběrných míst by mělo dojít k obnově dodávky vody do 11:00 hod.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla