Aktuality - archiv

Strážníci kontrolují neoprávněné nakládání s odpadem

16.11. 2015

Dne 16.11.2015 v 10:45 hodin si všiml operátor kamerového systému, že u separačního dvora vyhazuje osoba papír z kontejneru. Strážníci se ihned dostavili na místo, zjistili totožnost osoby a vyzvali ji, aby nepořádek ihned uklidila. Městská policie upozorňuje občany na zákaz vyndávání předmětů ze sběrných kontejnerů, jejich odnášení z místa a na zákaz odkládání odpadků vedle sběrných kontejnerů. Za tento přestupek může městská policie uložit blokovou pokutu do 5000,- Kč.

Strážníci řešili podomní prodej

11.11. 2015

Případ zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území Nymburka řešili dne 10.11.2015 městští strážníci. Na linku 156 oznámil občan ze sídliště, že v panelovém domě nabízí dva mladíci levnou elektřinu. Oznamovatel své oznámení o přestupku doložil fotografiemi, které pořídil. Díky jeho příkladnému přístupu k dané problematice se strážníkům podařilo zjistit totožnost čtyř osob, které podomní prodej nabízely. Porušení Nařízení města Nymburk, které platí od 1.9.2015, bude předáno odboru správních činností k projednání

Uzávěra komunikace - Průjezd obcí Košík je od 8. do 29. listopadu uzavřen

10.11. 2015

Úplná uzavírka a zvláštní užívání silnice III/27951 platí do 29. listopadu, 18 hodin. Průtah obcí je uzavřen z důvodu opravy povrchu vozovky. Autobusům linkové dopravy bude umožněn průjezd. Objízdná trasa je vedena obousměrně přes obec Seletice.

 zobrazit v dynamické mapě

Seniory okrádal senior

10.11. 2015

V uplynulých dnech nymburští kriminalisté sdělili podezření ze spáchání přečinu podvod sedmapadesátiletému muži z Pardubicka. Ten se tohoto trestného činu dopustil tím, že ve dvou případech, v Nymburce a v Poděbradech pod vymyšlenou legendou připravil dva seniory celkem o 21 tisíc korun. V nymburském případu si jako svou oběť vybral sedmaosmdesátiletou ženu, kterou nejprve oslovil s tím, že potřebuje peníze na benzín. Při hovoru podezřelý využil toho, že žena zmínila svého spolupracovníka, načež muž uvedl, že ho dobře zná a že s ním je zde právě na dovolené. Tímto v poškozené vzbudil absolutní důvěru a poté co ji doprovodil do místa jejího trvalého bydliště, kde mu chtěla dát menší obnos peněz, jí z desek, kde měla uschované peníze, vzal celkem 15 tisíc korun a z místa odešel. Poděbradský případ je velmi obdobný. Stejným způsobem a s žádostí o zapůjčení peněz na benzín podezřelý oslovil osmaosmdesátiletého seniora. Při konverzaci následně zjistil, kde senior v minulosti pobýval a zároveň skutečnost, že měl souseda se zálibou v myslivosti, načež podezřelý muž navázal s tím, že ho dobře zná a dokonce předstíral telefonní hovor. Tímto v seniorovi vzbudil naprostou důvěru a ten v dobré víře pomoci muži zapůjčil hotovost ve výši 6 tisíc korun. Po chvíli však poškozený volal právě zmiňovanému sousedovi a zjistil, že byl podveden. Proto celou věc ihned oznámil své dceři, které mimo jiné uvedl i detailní popis podezřelého muže. Dcera následně v blízkosti bydliště poškozeného poznala muže odpovídajícího popisu a proto ihned zkontaktovala policisty z Poděbrad. Ti bezprostředně poté muže zadrželi. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na 3 roky.

Strážníci kontrolovali parkování v Dlouhé třídě

05.11. 2015

V průběhu měsíce října se strážníci zaměřili na špatné parkování v Dlouhé třídě. V této ulici se řidiči dopouští několika přestupků. Pokud procházíte touto jednosměrnou ulicí z Boleslavské třídy, hned na kraji po pravé straně je umístěna dopravní značka „ zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou „mimo zásobování“. Když zde nepozorný řidič zastaví ještě k tomu v křižovatce, ulice je hned částečně zneprůjezdněna. Další převážnou částí ulice jsou vyhrazená parkovací místa pro držitele parkovacích karet A,B. Poslední částí Dlouhé třídy, kde dochází k častým přestupkům, je chodník u křižovatky s Palackého třídou. Zde si řidiči odváží zaparkovat i celým vozidlem na chodníku.
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla