Aktuality - archiv

Topná sezóna 2 – bezpečně s plynovými spotřebiči

25.11. 2015

Tak jako jsme v minulém článku „Topná sezóna 1 – s pevnými palivy“ apelovali na dodržování pravidel pro bezpečné používání topidel a komínů, jejichž porušení bývá častou příčinou požárů, pak v této části zaměřené na plynové vytápění a plynové spotřebiče obecně je třeba připomenout, že bezpečným provozem předejdete mj. otravám oxidem uhelnatým, případně výbuchům.

Bezpečnostní akce na Nymbursku

23.11. 2015

V uplynulém týdnu se v teritoriu Územního odboru Nymburk uskutečnila dvě bezpečnostní opatření. První z nich, se zaměřením na požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek mladistvými byla provedena v sobotu dne 14.11.2015. Do akce bylo nasazeno celkem 19 policistů, včetně kriminalistů v civilním oblečení, kteří se zaměřili především na herny, bary a diskotéky v Milovicích, Lysé nad Labem a Nymburce. Výsledkem bylo 69 kontrolovaných osob, 43 kontrolovaných vozidel a celkem bylo uloženo 16 blokových pokut. Pozitivem preventivní akce bylo, že nikdo z kontrolovaných mladistvých osob nebyl pod vlivem alkoholu.
Cílem další bezpečnostní akce byla kontrola ubytoven. Tentokrát se zaměřením na lokalitu Poděbrady a Milovice. Akce se zúčastnilo 21 policistů, včetně kriminalistů a bylo zkontrolováno 200 osob. Při tom byla vypátrána jedna osoba v celostátním pátrání. V průběhu opatření bylo na L 158 oznámeno pohřešování ženy, kterou se v rámci této akce podařilo najít. Při dalších kontrolách zaměřených i na BESIP byl v Nymburce zastaven řidič, který nadýchal 1,19 promile alkoholu v dechu. Na místě byl zadržen a následně mu bylo sděleno podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Obdobné akce nejen se zaměřením na kontrolu požívání alkoholu mládeží a problematiku migrace budou v rámci Územního odboru Nymburk probíhat i nadále.

Strážníci kontrolují neoprávněné nakládání s odpadem

16.11. 2015

Dne 16.11.2015 v 10:45 hodin si všiml operátor kamerového systému, že u separačního dvora vyhazuje osoba papír z kontejneru. Strážníci se ihned dostavili na místo, zjistili totožnost osoby a vyzvali ji, aby nepořádek ihned uklidila. Městská policie upozorňuje občany na zákaz vyndávání předmětů ze sběrných kontejnerů, jejich odnášení z místa a na zákaz odkládání odpadků vedle sběrných kontejnerů. Za tento přestupek může městská policie uložit blokovou pokutu do 5000,- Kč.

Strážníci řešili podomní prodej

11.11. 2015

Případ zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území Nymburka řešili dne 10.11.2015 městští strážníci. Na linku 156 oznámil občan ze sídliště, že v panelovém domě nabízí dva mladíci levnou elektřinu. Oznamovatel své oznámení o přestupku doložil fotografiemi, které pořídil. Díky jeho příkladnému přístupu k dané problematice se strážníkům podařilo zjistit totožnost čtyř osob, které podomní prodej nabízely. Porušení Nařízení města Nymburk, které platí od 1.9.2015, bude předáno odboru správních činností k projednání

Uzávěra komunikace - Průjezd obcí Košík je od 8. do 29. listopadu uzavřen

10.11. 2015

Úplná uzavírka a zvláštní užívání silnice III/27951 platí do 29. listopadu, 18 hodin. Průtah obcí je uzavřen z důvodu opravy povrchu vozovky. Autobusům linkové dopravy bude umožněn průjezd. Objízdná trasa je vedena obousměrně přes obec Seletice.

 zobrazit v dynamické mapě

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla