Aktuality - archiv

Uzávěra komunikace - Stavba mostu přes Lidušku na rohu ulic Karla Čapka a Brigádnická začne zítra

19.04. 2022

Stávající přemostění bylo provizorním řešením pro převedení silnice přes potok v době výstavby sídliště a zatrubnění se již nachází v havarijním stavu. Nově půjde o stavbu rámového železobetonového mostu a v rámci výstavby dojde k přeložení dotčených inženýrských sítí a vybudování chodníku (viz mapka). Pro řidiče to znamená uzavírku ulic Brigádnická a Karla Čapka od 20. dubna do 31. října 2022. Předpokládaná hodnota díla je 7,5 milionu Kč bez DPH, zhotovitelem je firma TANNACO. Podrobné informace najdete v Projektech města.

Mapa s přechodným dopravním značením najdete zde: Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Uzávěra komunikace - částečná uzavírka ulice Kolínská

11.04. 2022

Z důvodu připojení nové lokality RD na kanalizaci dojde k částečné uzavírce ulice Kolínské (Zálabí), a to v úseku mezi kruhovými objezdy. Omezení se týká pouze řidičů jedoucích ve směru do centra města, kdy objízdná trasa bude vedena ulicí Kovanická (okolo Sportovního centra Nymburk). Vozidla nad 3,5t budou vedena přes Sadskou a ulici Pražskou. Termín uzavírky je od 15. dubna do 29. dubna 2022.

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Pozor část ulice V Lodici nesvítí

04.04. 2022

Upozorňujeme, že z důvodu rekonstrukce nadjezdu bylo odpojeno veřejné osvětlení na levé části mostu a toto odpojení má vliv i na část úseku veřejného osvětlení V Lodici.

Úsek bez veřejného osvětlení

Zrušení zkoušky sirén dne 6. dubna 2022

04.04. 2022

V souvislosti s pokračujícími válečnými událostmi na Ukrajině a nadále vypjatou mezinárodní situací se ruší pravidelná zkouška sirén, která měla připadnout na den 6. dubna 2022.

Co musí udělat cizinci, či jejich ubytovatelé, při příjezdu do České republiky

28.03. 2022

Důležité informace pro cizince.
Povinnosti cizince po příjezdu na území České republiky

Dle ustanovení § 93 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců je cizinec z třetí země povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii místo pobytu na území (§ 97). Tato povinnost se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele (§ 102).
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla